Danh sách tiểu hành tinh/77701–77800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77701 2001 OE8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
77702 2001 OL23 22/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
77703 2001 OP24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
77704 2001 OC27 18/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
77705 2001 OM27 18/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
77706 2001 OC29 18/07/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
77707 2001 ON30 19/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
77708 2001 OS31 22/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
77709 2001 OH41 21/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
77710 2001 ON41 21/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
77711 2001 OU43 23/07/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
77712 2001 OF45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
77713 2001 OF47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
77714 2001 OY47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
77715 2001 OM48 16/07/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
77716 2001 OF50 19/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
77717 2001 OX50 21/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
77718 2001 OB51 21/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
77719 2001 OQ51 21/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
77720 2001 OS51 21/07/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
77721 2001 OB52 21/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
77722 2001 OF54 21/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77723 2001 OF55 22/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
77724 2001 OE57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
77725 2001 OF62 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
77726 2001 OW63 23/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
77727 2001 OK64 24/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
77728 2001 OZ66 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
77729 2001 OY68 17/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
77730 2001 OF69 18/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
77731 2001 OA70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
77732 2001 ON73 21/07/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
77733 2001 OS73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
77734 2001 OH76 19/07/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
77735 2001 OJ76 19/07/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
77736 2001 OS77 26/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
77737 2001 OF80 29/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
77738 2001 OG83 27/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
77739 2001 OD85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
77740 2001 OP88 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
77741 2001 OB94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
77742 2001 OW95 27/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,2 km MPC · JPL
77743 2001 OH96 23/07/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
77744 2001 OB101 27/07/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
77745 2001 OT107 30/07/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
77746 2001 OZ107 31/07/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77747 2001 OW110 31/07/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
77748 2001 OY110 18/07/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
77749 2001 PB2 08/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
77750 2001 PC2 08/08/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
77751 2001 PB5 09/08/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
77752 2001 PD5 09/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
77753 2001 PA11 08/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
77754 2001 PH11 09/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
77755 Delémont 2001 PW13 13/08/2001 Vicques Jura Obs. 4,3 km MPC · JPL
77756 2001 PX15 09/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
77757 2001 PN29 13/08/2001 Uccle T. Pauwels 6,4 km MPC · JPL
77758 2001 PN34 10/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
77759 2001 PY36 11/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
77760 2001 PW38 11/08/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
77761 2001 PJ41 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
77762 2001 PA49 14/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
77763 2001 PU49 15/08/2001 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
77764 2001 PY50 03/08/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
77765 2001 PG51 07/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
77766 2001 PK59 14/08/2001 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
77767 2001 PZ62 13/08/2001 Haleakala NEAT 9,0 km MPC · JPL
77768 2001 QM 16/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 10 km MPC · JPL
77769 2001 QN6 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77770 2001 QR7 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77771 2001 QN8 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
77772 2001 QR9 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
77773 2001 QC10 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77774 2001 QB12 16/08/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
77775 2001 QV12 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77776 2001 QA16 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
77777 2001 QW16 16/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77778 2001 QR18 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77779 2001 QR21 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
77780 2001 QJ27 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
77781 2001 QJ32 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
77782 2001 QP35 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77783 2001 QQ35 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
77784 2001 QF36 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
77785 2001 QM36 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
77786 2001 QT36 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77787 2001 QM37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77788 2001 QS37 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77789 2001 QT40 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77790 2001 QC44 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
77791 2001 QN49 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
77792 2001 QX51 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
77793 2001 QB53 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77794 2001 QV54 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
77795 2001 QW67 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
77796 2001 QL68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,6 km MPC · JPL
77797 2001 QQ85 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77798 2001 QP86 16/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77799 2001 QV88 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77800 2001 QJ89 16/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL