Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/77601–77700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77601 2001 KF26 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
77602 2001 KZ26 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77603 2001 KS28 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77604 2001 KK29 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77605 2001 KK30 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77606 2001 KQ30 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
77607 2001 KO31 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77608 2001 KZ33 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
77609 2001 KM34 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
77610 2001 KY34 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
77611 2001 KZ34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77612 2001 KM36 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
77613 2001 KY36 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77614 2001 KM37 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77615 2001 KN37 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
77616 2001 KP37 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77617 2001 KX37 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77618 2001 KP39 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77619 2001 KT40 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77620 2001 KZ40 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77621 Koten 2001 KZ41 25/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 8,8 km MPC · JPL
77622 2001 KA43 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77623 2001 KP43 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77624 2001 KQ43 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
77625 2001 KS43 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
77626 2001 KV45 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77627 2001 KG46 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
77628 2001 KV46 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77629 2001 KE47 23/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
77630 2001 KV47 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77631 2001 KK49 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77632 2001 KR49 24/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77633 2001 KP52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77634 2001 KQ54 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
77635 2001 KO55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77636 2001 KE56 22/05/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
77637 2001 KH56 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77638 2001 KN56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77639 2001 KY57 26/05/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
77640 2001 KA58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77641 2001 KC58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77642 2001 KM58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77643 2001 KH60 16/05/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
77644 2001 KH65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
77645 2001 KX66 30/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77646 2001 KZ67 27/05/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
77647 2001 KT69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77648 2001 KV69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
77649 2001 KZ69 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
77650 2001 KB71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
77651 2001 KX71 24/05/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
77652 2001 KF72 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77653 2001 KH72 24/05/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
77654 2001 KX72 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77655 2001 KO73 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77656 2001 LT3 13/06/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
77657 2001 LE5 15/06/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
77658 2001 LH5 15/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
77659 2001 LY5 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
77660 2001 LF8 15/06/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
77661 2001 LN8 15/06/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
77662 2001 LU12 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77663 2001 LR14 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77664 2001 LT15 12/06/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
77665 2001 LW15 12/06/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
77666 2001 LK17 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77667 2001 LZ17 15/06/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
77668 2001 LL19 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77669 2001 MY9 23/06/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
77670 2001 MH11 27/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
77671 2001 MD13 23/06/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
77672 2001 MV17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
77673 2001 MA20 25/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
77674 2001 ML20 25/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
77675 2001 MS21 28/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
77676 2001 MD22 28/06/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
77677 2001 MA25 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77678 2001 MH27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
77679 2001 MK27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
77680 2001 MJ29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
77681 2001 MO29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
77682 2001 MY29 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
77683 2001 NN 09/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
77684 2001 NO 09/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
77685 2001 NA3 13/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
77686 2001 NA4 13/07/2001 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
77687 2001 NT6 13/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
77688 2001 NF8 14/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
77689 2001 NZ10 14/07/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
77690 2001 NY11 13/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
77691 2001 NJ12 13/07/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
77692 2001 NQ14 13/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
77693 2001 NM17 14/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
77694 2001 NT18 12/07/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
77695 2001 NS19 12/07/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
77696 Patriciann 2001 OT2 18/07/2001 Nashville R. Clingan 4,8 km MPC · JPL
77697 2001 OC3 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
77698 2001 OL3 17/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
77699 2001 OV3 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
77700 2001 OP4 19/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL