Danh sách tiểu hành tinh/77101–77200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77101 2001 DZ64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77102 2001 DM66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77103 2001 DJ67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77104 2001 DV67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77105 2001 DG69 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77106 2001 DH69 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77107 2001 DK70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77108 2001 DP71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77109 2001 DE73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
77110 2001 DG73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77111 2001 DT73 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
77112 2001 DK74 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77113 2001 DU74 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77114 2001 DJ75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77115 2001 DK75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77116 2001 DO75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
77117 2001 DP76 20/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77118 2001 DB79 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77119 2001 DB81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
77120 2001 DL81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
77121 2001 DD88 24/02/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
77122 2001 DF88 24/02/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
77123 2001 DX88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
77124 2001 DA89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
77125 2001 DC89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
77126 2001 DX90 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
77127 2001 DJ93 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77128 2001 DA95 19/02/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
77129 2001 DX97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77130 2001 DG99 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77131 2001 DK99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77132 2001 DL101 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77133 2001 DM101 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77134 2001 DX102 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
77135 2001 DT103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
77136 Mendillo 2001 DP106 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
77137 2001 DQ107 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
77138 Puiching 2001 EN 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
77139 2001 EY 01/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77140 2001 EC1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77141 2001 ES1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77142 2001 EC2 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77143 2001 EN3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77144 2001 EC5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77145 2001 ES5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77146 2001 EC6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77147 2001 EV6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
77148 2001 EF7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
77149 2001 ER7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
77150 2001 EL8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77151 2001 ER8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
77152 2001 EX8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77153 2001 EZ8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77154 2001 EO9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
77155 2001 ES10 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
77156 2001 EE11 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
77157 2001 EJ11 02/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
77158 2001 EN15 15/03/2001 Prescott P. G. Comba 8,7 km MPC · JPL
77159 2001 ED16 15/03/2001 Marxuquera Marxuquera Obs. 3,9 km MPC · JPL
77160 2001 EK18 13/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
77161 2001 EY18 14/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
77162 2001 EL19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77163 2001 EM19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
77164 2001 ER19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77165 2001 ES19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
77166 2001 EV19 15/03/2001 Needville Needville Obs. 5,8 km MPC · JPL
77167 2001 EB20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77168 2001 EK22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
77169 2001 ER22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
77170 2001 EK23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
77171 2001 EN24 04/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77172 2001 EF25 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
77173 2001 ED26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77174 2001 FW 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77175 2001 FP1 19/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
77176 2001 FU1 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77177 2001 FD2 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77178 2001 FH3 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77179 2001 FV4 19/03/2001 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
77180 2001 FA5 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77181 2001 FL6 16/03/2001 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
77182 2001 FM8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77183 2001 FS8 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77184 2001 FD9 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
77185 Cherryh 2001 FE9 20/03/2001 Needville D. Wells, A. Cruz 4,0 km MPC · JPL
77186 2001 FS9 20/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
77187 2001 FY9 22/03/2001 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
77188 2001 FZ9 22/03/2001 Kvistaberg UDAS 2,9 km MPC · JPL
77189 2001 FM10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77190 2001 FP10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
77191 2001 FE11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77192 2001 FU12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
77193 2001 FD14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77194 2001 FH14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
77195 2001 FB16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
77196 2001 FT16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
77197 2001 FB17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77198 2001 FK17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
77199 2001 FH18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77200 2001 FY18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL