Danh sách tiểu hành tinh/76101–76200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76101 2000 DD101 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76102 2000 DP102 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76103 2000 DF103 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76104 2000 DT103 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76105 2000 DV103 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76106 2000 DF104 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76107 2000 DG104 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76108 2000 DX105 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76109 2000 DC106 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76110 2000 DD106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76111 2000 DK106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76112 2000 DC107 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
76113 2000 DE107 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
76114 2000 DF107 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76115 2000 DU107 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76116 2000 DZ109 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76117 2000 DM110 26/02/2000 Uccle T. Pauwels 6,4 km MPC · JPL
76118 2000 DT110 27/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76119 2000 DR112 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76120 2000 DO114 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
76121 2000 DG117 25/02/2000 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
76122 2000 DR117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
76123 2000 EE 01/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
76124 2000 EF1 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76125 2000 EQ1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76126 2000 EW3 01/03/2000 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
76127 2000 EV5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
76128 2000 EZ6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
76129 2000 EC8 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76130 2000 ED8 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76131 2000 EF8 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76132 2000 EF10 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76133 2000 ET10 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76134 2000 EB11 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76135 2000 EO11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76136 2000 EF12 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76137 2000 EQ12 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76138 2000 EX12 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76139 2000 EZ12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76140 2000 EG13 04/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76141 2000 EJ13 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76142 2000 ER13 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76143 2000 EV13 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76144 2000 EK14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
76145 2000 EO16 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76146 2000 EU16 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76147 2000 EY16 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76148 2000 EP17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76149 2000 EY17 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76150 2000 EE18 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76151 2000 EA20 07/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76152 2000 EH20 03/03/2000 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
76153 2000 ER20 03/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
76154 2000 ET20 03/03/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
76155 2000 EX20 03/03/2000 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
76156 2000 EG21 03/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
76157 2000 ET21 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
76158 2000 EL22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
76159 2000 EQ22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
76160 2000 EV23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
76161 2000 EY23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
76162 2000 EC25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
76163 2000 EB27 03/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
76164 2000 EC27 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76165 2000 EV28 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76166 2000 EX28 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76167 2000 ED29 04/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76168 2000 EO29 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76169 2000 ES29 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76170 2000 EF30 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76171 2000 EH31 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76172 2000 ET31 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76173 2000 EE32 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76174 2000 EJ32 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76175 2000 EC34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76176 2000 EK35 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76177 2000 EG36 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76178 2000 EL36 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76179 2000 EM36 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76180 2000 ER36 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76181 2000 EX36 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76182 2000 EB39 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76183 2000 EN39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76184 2000 EP39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76185 2000 EQ39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76186 2000 EC40 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76187 2000 EX40 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76188 2000 EY40 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76189 2000 EC41 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76190 2000 EG42 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76191 2000 EQ42 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76192 2000 EU43 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76193 2000 EW44 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76194 2000 EG45 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76195 2000 EU45 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76196 2000 EP46 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76197 2000 EK47 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76198 2000 EA49 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76199 2000 EO49 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76200 2000 EL50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 11 km MPC · JPL