Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/75801–75900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75801 2000 AO233 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75802 2000 AQ234 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75803 2000 AX234 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75804 2000 AH236 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
75805 2000 AN236 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
75806 2000 AW237 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
75807 2000 AD239 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
75808 2000 AZ242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
75809 2000 AC243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
75810 2000 AX244 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75811 2000 AZ244 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
75812 2000 BF 16/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
75813 2000 BK3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
75814 2000 BX3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
75815 2000 BA6 28/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75816 2000 BD6 28/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
75817 2000 BM7 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75818 2000 BV8 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75819 2000 BW8 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75820 2000 BQ11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75821 2000 BU12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
75822 2000 BH15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
75823 Csokonai 2000 BJ15 28/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 7,4 km MPC · JPL
75824 2000 BS15 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75825 2000 BX16 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75826 2000 BH17 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75827 2000 BX17 30/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75828 2000 BF21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
75829 Alyea 2000 BH23 30/01/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
75830 2000 BL24 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75831 2000 BP25 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75832 2000 BU25 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75833 2000 BB26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75834 2000 BF26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75835 2000 BO26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75836 Warrenastro 2000 BY28 30/01/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75837 Johnbriol 2000 BC29 30/01/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75838 2000 BX29 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75839 2000 BA30 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75840 2000 BG30 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75841 Brendahuettner 2000 BA32 30/01/2000 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75842 Jackmonahan 2000 BE32 30/01/2000 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
75843 2000 BL32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75844 Rexadams 2000 BN33 30/01/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75845 2000 BD34 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75846 Jandorf 2000 BN34 30/01/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75847 2000 BD35 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75848 2000 BH35 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75849 2000 BM46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
75850 2000 CC 02/02/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
75851 2000 CF 01/02/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
75852 Elgie 2000 CY 01/02/2000 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
75853 2000 CC3 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75854 2000 CZ4 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75855 2000 CT5 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75856 2000 CP8 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75857 2000 CQ8 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75858 2000 CJ9 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75859 2000 CP10 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75860 2000 CH12 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75861 2000 CG13 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75862 2000 CJ17 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75863 2000 CD18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75864 2000 CB19 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75865 2000 CC19 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75866 2000 CA20 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75867 2000 CF20 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75868 2000 CF21 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75869 2000 CR21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75870 2000 CV21 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75871 2000 CY23 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75872 2000 CK24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
75873 2000 CQ24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75874 2000 CE26 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75875 2000 CQ26 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75876 2000 CU27 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75877 2000 CJ28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75878 2000 CM28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75879 2000 CL29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75880 2000 CP29 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75881 2000 CC31 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
75882 2000 CC32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75883 2000 CR32 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75884 2000 CS32 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
75885 2000 CE33 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75886 2000 CZ33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
75887 2000 CS34 04/02/2000 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 2,5 km MPC · JPL
75888 2000 CU35 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
75889 2000 CV35 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75890 2000 CM36 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75891 2000 CY37 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75892 2000 CD38 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75893 2000 CO38 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75894 2000 CZ38 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75895 2000 CD44 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
75896 2000 CV44 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75897 2000 CL45 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
75898 2000 CM45 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75899 2000 CZ45 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75900 2000 CC48 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL