Danh sách tiểu hành tinh/74801–74900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74801 1999 SN18 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74802 1999 SX19 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74803 1999 SE22 21/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
74804 1999 SZ26 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
74805 1999 TF 02/10/1999 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
74806 1999 TT 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
74807 1999 TV 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
74808 1999 TW1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
74809 1999 TE2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,8 km MPC · JPL
74810 1999 TS4 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74811 1999 TH5 01/10/1999 Farpoint G. Hug 3,7 km MPC · JPL
74812 1999 TN5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,1 km MPC · JPL
74813 1999 TB7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,6 km MPC · JPL
74814 1999 TD8 05/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
74815 1999 TG8 07/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
74816 1999 TX8 01/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
74817 1999 TZ8 06/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,5 km MPC · JPL
74818 Iten 1999 TW10 07/10/1999 Gnosca S. Sposetti 2,3 km MPC · JPL
74819 1999 TG11 09/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
74820 1999 TN11 07/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
74821 1999 TP13 10/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
74822 1999 TA15 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
74823 1999 TD15 10/10/1999 Gekko T. Kagawa 2,4 km MPC · JPL
74824 Tarter 1999 TJ16 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
74825 1999 TE17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
74826 1999 TN17 13/10/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 2,3 km MPC · JPL
74827 1999 TW17 04/10/1999 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
74828 1999 TB21 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
74829 1999 TR21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
74830 1999 TX22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
74831 1999 TU25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74832 1999 TH26 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74833 1999 TZ26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74834 1999 TN30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74835 1999 TW30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74836 1999 TS31 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74837 1999 TD33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74838 1999 TK34 03/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
74839 1999 TZ34 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74840 1999 TW35 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74841 1999 TH36 11/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
74842 1999 TS38 01/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
74843 1999 TB39 03/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
74844 1999 TV39 03/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
74845 1999 TP40 05/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
74846 1999 TO41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74847 1999 TE49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
74848 1999 TS49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
74849 1999 TP51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
74850 1999 TO63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
74851 1999 TL65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
74852 1999 TV65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74853 1999 TW73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
74854 1999 TT78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
74855 1999 TR87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
74856 1999 TN88 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74857 1999 TT88 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74858 1999 TU88 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74859 1999 TW89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74860 1999 TZ89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74861 1999 TW90 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74862 1999 TB91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74863 1999 TC91 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74864 1999 TF91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74865 1999 TG91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74866 1999 TA93 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74867 1999 TB93 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74868 1999 TC93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74869 1999 TN94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74870 1999 TJ96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74871 1999 TT97 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74872 1999 TC98 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74873 1999 TO98 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74874 1999 TA99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74875 1999 TH100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74876 1999 TN103 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74877 1999 TU103 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74878 1999 TK104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74879 1999 TP104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74880 1999 TY104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74881 1999 TE105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74882 1999 TV105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74883 1999 TC108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74884 1999 TM109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74885 1999 TY110 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74886 1999 TA113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74887 1999 TE113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74888 1999 TG115 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74889 1999 TU116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74890 1999 TW116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74891 1999 TZ116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74892 1999 TQ118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74893 1999 TX118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74894 1999 TB119 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74895 1999 TL120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74896 1999 TO121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74897 1999 TN122 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74898 1999 TL123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74899 1999 TQ123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74900 1999 TO124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL