Danh sách tiểu hành tinh/75501–75600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75501 1999 XB185 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75502 1999 XZ185 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75503 1999 XX186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75504 1999 XK189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75505 1999 XC192 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75506 1999 XW193 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75507 1999 XO195 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75508 1999 XV196 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75509 1999 XL197 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75510 1999 XO198 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75511 1999 XS200 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75512 1999 XW202 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75513 1999 XY202 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75514 1999 XD203 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75515 1999 XM203 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75516 1999 XV203 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75517 1999 XY203 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75518 1999 XE205 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75519 1999 XM205 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75520 1999 XN205 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
75521 1999 XO206 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75522 1999 XW206 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75523 1999 XX206 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
75524 1999 XA207 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
75525 1999 XQ209 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75526 1999 XV211 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75527 1999 XY213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75528 1999 XC214 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75529 1999 XF215 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75530 1999 XA218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75531 1999 XL218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
75532 1999 XN220 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75533 1999 XM226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
75534 1999 XM227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75535 1999 XG228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
75536 1999 XB230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
75537 1999 XN230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
75538 1999 XV230 07/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
75539 1999 XY232 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75540 1999 XJ233 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
75541 1999 XY234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
75542 1999 XN237 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75543 1999 XY241 13/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75544 1999 XN248 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75545 1999 XS251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
75546 1999 XC256 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75547 1999 XV257 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75548 1999 XG259 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75549 1999 XL260 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75550 1999 YT1 16/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75551 1999 YL4 27/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 5,6 km MPC · JPL
75552 1999 YO5 28/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75553 1999 YQ6 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75554 1999 YD12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
75555 Wonaszek 1999 YW14 31/12/1999 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,7 km MPC · JPL
75556 1999 YT15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
75557 1999 YK17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75558 1999 YE18 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
75559 1999 YJ18 18/12/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
75560 1999 YN22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
75561 1999 YR22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
75562 Wilkening 1999 YV22 31/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75563 1999 YA23 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
75564 Audubon 2000 AJ 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
75565 2000 AY 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
75566 2000 AZ 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
75567 2000 AK1 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75568 2000 AR1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
75569 IRSOL 2000 AD2 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,5 km MPC · JPL
75570 Jenőwigner 2000 AP4 01/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 6,7 km MPC · JPL
75571 2000 AT4 03/01/2000 Powell Powell Obs. 1,6 km MPC · JPL
75572 2000 AO6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
75573 2000 AE8 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75574 2000 AZ8 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75575 2000 AQ9 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75576 2000 AA10 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75577 2000 AD11 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75578 2000 AV11 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75579 2000 AS12 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75580 2000 AF13 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75581 2000 AN13 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75582 2000 AV13 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75583 2000 AR14 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75584 2000 AX14 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75585 2000 AU15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75586 2000 AZ15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75587 2000 AK16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75588 2000 AQ16 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75589 2000 AX16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75590 2000 AH17 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75591 Stonemose 2000 AN18 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75592 2000 AH19 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
75593 2000 AT19 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75594 2000 AN21 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75595 2000 AM22 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75596 2000 AA23 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75597 2000 AS23 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75598 2000 AY23 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75599 2000 AG24 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75600 2000 AQ27 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL