Danh sách tiểu hành tinh/74501–74600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74501 1999 CO152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
74502 1999 DG2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
74503 Madola 1999 DN4 23/02/1999 Val-des-Bois D. Bergeron 4,5 km MPC · JPL
74504 1999 DF7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
74505 1999 EQ 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
74506 1999 EJ4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
74507 1999 FX 17/03/1999 Caussols ODAS 8,2 km MPC · JPL
74508 1999 FQ2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
74509 Gillett 1999 FG7 22/03/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,6 km MPC · JPL
74510 1999 FF8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74511 1999 FH8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74512 1999 FS8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74513 1999 FS10 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
74514 1999 FG16 21/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
74515 1999 FL28 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
74516 1999 FD30 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74517 1999 FU31 19/03/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
74518 1999 FU33 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74519 1999 FA34 19/03/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
74520 1999 FF35 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74521 1999 FF36 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74522 1999 FH62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
74523 1999 GA6 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
74524 1999 GG16 09/04/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74525 1999 GW22 06/04/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
74526 1999 GU23 06/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
74527 1999 GZ24 06/04/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
74528 1999 GV34 06/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74529 1999 GJ35 06/04/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
74530 1999 GW39 12/04/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
74531 1999 GR40 12/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
74532 1999 GO47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
74533 1999 GS50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
74534 1999 JA 01/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 7,3 km MPC · JPL
74535 1999 JS3 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74536 1999 JF4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74537 1999 JQ11 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74538 1999 JS12 14/05/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
74539 1999 JD15 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74540 1999 JG22 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74541 1999 JT22 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
74542 1999 JB28 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74543 1999 JT36 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74544 1999 JJ55 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74545 1999 JB59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74546 1999 JR61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74547 1999 JE63 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74548 1999 JM64 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
74549 1999 JU80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74550 1999 JC82 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
74551 1999 JY98 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
74552 1999 JV111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74553 1999 KR1 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
74554 1999 LG1 07/06/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74555 1999 LV1 04/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74556 1999 LG6 11/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
74557 1999 LP13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74558 1999 LT13 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74559 1999 LQ14 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74560 1999 LC15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74561 1999 LE18 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74562 1999 LD25 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74563 1999 MQ 20/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
74564 1999 NY1 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74565 1999 NT3 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74566 1999 NE5 10/07/1999 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 2,3 km MPC · JPL
74567 1999 NP6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74568 1999 NO7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74569 1999 NR7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74570 1999 NE8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74571 1999 NQ8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74572 1999 NQ10 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74573 1999 NB11 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74574 1999 NZ16 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74575 1999 NV18 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74576 1999 NG25 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74577 1999 NN26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74578 1999 NF28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74579 1999 NG30 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74580 1999 NE36 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74581 1999 NS38 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74582 1999 NU49 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74583 1999 NF50 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74584 1999 NH50 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74585 1999 NV52 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74586 1999 NG63 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74587 1999 ON1 21/07/1999 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
74588 1999 OO1 19/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
74589 1999 OX1 16/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74590 1999 OG2 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74591 1999 PS1 10/08/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 2,0 km MPC · JPL
74592 1999 PR4 15/08/1999 Farpoint G. Hug 2,2 km MPC · JPL
74593 1999 PS4 15/08/1999 Farpoint G. Hug 1,8 km MPC · JPL
74594 1999 PN6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
74595 1999 QP 20/08/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,4 km MPC · JPL
74596 1999 QQ 20/08/1999 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
74597 1999 RG 03/09/1999 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
74598 1999 RU1 05/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
74599 1999 RF3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
74600 1999 RH3 02/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL