Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/75401–75500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75401 1999 XV100 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75402 1999 XF101 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75403 1999 XH102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75404 1999 XM102 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75405 1999 XQ103 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75406 1999 XR103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75407 1999 XU103 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75408 1999 XG104 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75409 1999 XR104 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
75410 1999 XW104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
75411 1999 XQ106 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75412 1999 XJ108 04/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75413 1999 XW110 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75414 1999 XC112 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75415 1999 XK115 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75416 1999 XU115 05/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
75417 1999 XR116 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75418 1999 XY116 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75419 1999 XF117 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75420 1999 XE118 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75421 1999 XQ118 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75422 1999 XH119 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75423 1999 XO119 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
75424 1999 XL120 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75425 1999 XG121 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
75426 1999 XJ123 07/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75427 1999 XK123 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75428 1999 XM123 07/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
75429 1999 XV124 07/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75430 1999 XN125 07/12/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
75431 1999 XD126 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
75432 1999 XJ126 07/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75433 1999 XK126 07/12/1999 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
75434 1999 XT126 07/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
75435 1999 XX126 07/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75436 1999 XY126 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
75437 1999 XN127 06/12/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,2 km MPC · JPL
75438 1999 XJ128 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75439 1999 XN128 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75440 1999 XQ128 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75441 1999 XB129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75442 1999 XN129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75443 1999 XS129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75444 1999 XU131 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75445 1999 XJ132 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75446 1999 XV133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75447 1999 XJ135 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
75448 1999 XV135 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
75449 1999 XH137 15/12/1999 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
75450 1999 XR137 10/12/1999 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
75451 1999 XB139 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75452 1999 XP142 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75453 1999 XS142 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75454 1999 XL144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
75455 1999 XL145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75456 1999 XR145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
75457 1999 XF146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
75458 1999 XS147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
75459 1999 XM151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
75460 1999 XO152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
75461 1999 XW155 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75462 1999 XB156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75463 1999 XV157 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75464 1999 XM159 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75465 1999 XN159 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75466 1999 XU159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75467 1999 XS160 09/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
75468 1999 XC161 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75469 1999 XU162 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
75470 1999 XT164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75471 1999 XW164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75472 1999 XX164 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75473 1999 XY164 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
75474 1999 XQ165 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75475 1999 XC166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75476 1999 XS166 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75477 1999 XC167 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75478 1999 XG167 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75479 1999 XH170 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75480 1999 XZ171 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
75481 1999 XB172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75482 1999 XC173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75483 1999 XE173 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
75484 1999 XP173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75485 1999 XC174 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75486 1999 XO174 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75487 1999 XZ175 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75488 1999 XT177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75489 1999 XO178 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75490 1999 XQ178 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75491 1999 XZ178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75492 1999 XK179 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75493 1999 XG180 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75494 1999 XH181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75495 1999 XM181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75496 1999 XD182 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75497 1999 XW183 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75498 1999 XA184 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75499 1999 XP184 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75500 1999 XQ184 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL