Danh sách tiểu hành tinh/74401–74500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74401 1998 YZ 16/12/1998 Kleť Kleť Obs. 9,0 km MPC · JPL
74402 1998 YP4 19/12/1998 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
74403 1998 YR5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
74404 1998 YU11 19/12/1998 Uenohara N. Kawasato 7,9 km MPC · JPL
74405 1998 YH13 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
74406 1998 YW13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
74407 1998 YJ21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
74408 1998 YX21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
74409 1998 YN28 16/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74410 1999 AX4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
74411 1999 AE5 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
74412 1999 AZ7 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
74413 1999 AW8 06/01/1999 Xinglong SCAP 9,2 km MPC · JPL
74414 1999 AN9 10/01/1999 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
74415 1999 AR9 10/01/1999 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
74416 1999 AR10 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
74417 1999 AP11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
74418 1999 AQ11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
74419 1999 AA13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
74420 1999 AR22 14/01/1999 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
74421 1999 AW24 15/01/1999 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
74422 1999 AP28 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
74423 1999 AU37 10/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
74424 1999 BN 17/01/1999 Modra P. Kolény, L. Kornoš 8,1 km MPC · JPL
74425 1999 BP 16/01/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,0 km MPC · JPL
74426 1999 BK2 19/01/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74427 1999 BU2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
74428 1999 BX3 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
74429 1999 BU7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
74430 1999 BN10 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
74431 1999 BK12 24/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,5 km MPC · JPL
74432 1999 BM12 24/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,4 km MPC · JPL
74433 1999 BC13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
74434 1999 BZ20 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74435 1999 BM26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
74436 1999 BZ29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
74437 1999 CR 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
74438 1999 CT 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
74439 Brenden 1999 CT2 06/02/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 5,9 km MPC · JPL
74440 1999 CD6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74441 1999 CL7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74442 1999 CJ9 08/02/1999 Uenohara N. Kawasato 6,1 km MPC · JPL
74443 1999 CY11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74444 1999 CJ12 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74445 1999 CP14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
74446 1999 CT19 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74447 1999 CH21 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74448 1999 CL21 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74449 1999 CR22 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
74450 1999 CP25 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74451 1999 CZ25 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74452 1999 CL27 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
74453 1999 CR28 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74454 1999 CV28 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74455 1999 CW28 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74456 1999 CN30 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
74457 1999 CC31 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74458 1999 CA32 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
74459 1999 CQ32 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
74460 1999 CW32 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
74461 1999 CB34 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
74462 1999 CR37 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74463 1999 CW37 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74464 1999 CA38 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74465 1999 CF38 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
74466 1999 CS41 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
74467 1999 CG44 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74468 1999 CY44 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74469 1999 CN52 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74470 1999 CH55 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
74471 1999 CT55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
74472 1999 CX55 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74473 1999 CY55 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
74474 1999 CL60 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
74475 1999 CM63 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74476 1999 CV65 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
74477 1999 CY66 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
74478 1999 CH68 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74479 1999 CJ72 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74480 1999 CE79 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
74481 1999 CL83 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
74482 1999 CO92 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
74483 1999 CD94 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74484 1999 CN95 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74485 1999 CJ101 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74486 1999 CA102 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74487 1999 CE105 12/02/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
74488 1999 CX110 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74489 1999 CC120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74490 1999 CS120 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74491 1999 CN122 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74492 1999 CP122 11/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
74493 1999 CQ122 11/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
74494 1999 CP123 11/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74495 1999 CD127 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74496 1999 CO136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
74497 1999 CG137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
74498 1999 CM138 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
74499 1999 CH141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
74500 1999 CQ146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL