Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/74701–74800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74701 1999 RT145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74702 1999 RQ146 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74703 1999 RN148 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74704 1999 RU148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74705 1999 RX148 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74706 1999 RE150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74707 1999 RO150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74708 1999 RW150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74709 1999 RU151 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74710 1999 RH153 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74711 1999 RL155 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74712 1999 RT155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74713 1999 RO156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74714 1999 RP157 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74715 1999 RU160 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74716 1999 RO164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74717 1999 RF165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74718 1999 RX165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74719 1999 RT166 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74720 1999 RA167 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74721 1999 RH167 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74722 1999 RB168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74723 1999 RU168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74724 1999 RF169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74725 1999 RT169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74726 1999 RW169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
74727 1999 RJ170 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74728 1999 RY174 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74729 1999 RH175 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74730 1999 RU175 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
74731 1999 RM176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74732 1999 RQ176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74733 1999 RV178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74734 1999 RY179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74735 1999 RB180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74736 1999 RD180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74737 1999 RK180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74738 1999 RE182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74739 1999 RG184 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74740 1999 RN184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74741 1999 RP184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74742 1999 RK187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74743 1999 RH188 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74744 1999 RX189 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74745 1999 RZ191 11/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74746 1999 RK192 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
74747 1999 RB193 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74748 1999 RW193 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74749 1999 RK195 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74750 1999 RA196 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74751 1999 RF197 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74752 1999 RN197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74753 1999 RV197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74754 1999 RO198 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74755 1999 RL199 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74756 1999 RN199 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74757 1999 RZ205 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74758 1999 RP207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74759 1999 RA210 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74760 1999 RY210 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74761 1999 RA211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74762 1999 RC212 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74763 1999 RU212 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74764 Rudolfpešek 1999 RP213 15/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
74765 1999 RF216 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
74766 1999 RX217 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
74767 1999 RH221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
74768 1999 RJ222 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
74769 1999 RK222 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
74770 1999 RY222 07/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
74771 1999 RX224 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74772 1999 RT229 08/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
74773 1999 RX235 08/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74774 1999 RM236 08/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
74775 1999 RB237 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
74776 1999 RJ237 08/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74777 1999 RA239 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74778 1999 RR239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
74779 1999 RF241 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74780 1999 RL241 14/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74781 1999 RY245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
74782 1999 RQ246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
74783 1999 RA250 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
74784 1999 RH250 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74785 1999 RE255 06/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
74786 1999 SY 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
74787 1999 SH2 22/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
74788 1999 SL3 22/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74789 1999 SY5 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74790 1999 SP6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74791 1999 SW6 30/09/1999 Zeno T. Stafford 1,7 km MPC · JPL
74792 1999 SS9 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
74793 1999 SR10 29/09/1999 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
74794 1999 SE12 22/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74795 1999 SG14 29/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
74796 1999 SH14 29/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74797 1999 SM15 30/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
74798 1999 SN15 30/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
74799 1999 SC18 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74800 1999 SK18 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL