Danh sách tiểu hành tinh/73701–73800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73701 Siegfriedbauer 1991 TU5 03/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
73702 1991 TQ10 10/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
73703 Billings 1991 TL15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
73704 Hladiuk 1991 TW15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
73705 1991 UR2 31/10/1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
73706 1991 VC9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73707 1991 VS10 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
73708 1992 DV 25/02/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,2 km MPC · JPL
73709 1992 DV7 29/02/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
73710 1992 EL21 04/03/1992 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
73711 1992 EW24 04/03/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
73712 1992 RB4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
73713 1992 RW6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
73714 1992 SW14 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
73715 1992 SC21 22/09/1992 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
73716 1992 YT3 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
73717 1993 BV4 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
73718 1993 BL5 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
73719 1993 FT 22/03/1993 Stroncone A. Vagnozzi 2,0 km MPC · JPL
73720 1993 FR9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
73721 1993 FZ14 17/03/1993 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
73722 1993 FK18 17/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
73723 1993 FJ20 19/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
73724 1993 FA25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
73725 1993 FC27 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
73726 1993 FD29 21/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
73727 1993 FT39 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
73728 1993 FP40 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
73729 1993 FH41 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
73730 1993 FL46 19/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
73731 1993 FS47 19/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
73732 1993 FH60 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
73733 1993 FD83 19/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
73734 1993 OT12 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
73735 1993 QE3 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
73736 1993 QT6 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
73737 1993 RH4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
73738 1993 RK6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
73739 1993 SV5 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
73740 1993 TZ14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
73741 1993 TY15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
73742 1993 TB19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
73743 1993 TS19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
73744 1993 TJ22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
73745 1993 TH23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
73746 1993 TY24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
73747 1993 TX25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
73748 1993 TF26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
73749 1993 TG37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
73750 1993 TT41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
73751 1993 UK8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
73752 1994 AD1 07/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
73753 1994 AQ5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
73754 1994 AG12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
73755 1994 CX 07/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,4 km MPC · JPL
73756 1994 CS9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
73757 1994 CH10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
73758 1994 CB11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
73759 1994 CQ15 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
73760 1994 CT17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
73761 1994 GP5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73762 1994 LS 03/06/1994 Palomar T. B. Spahr 3,7 km MPC · JPL
73763 1994 LQ1 02/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
73764 1994 NB2 04/07/1994 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
73765 1994 PA9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
73766 1994 PH9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
73767 Bibiandersson 1994 PQ9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
73768 1994 PO10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
73769 Delphi 1994 PN12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
73770 1994 PG14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
73771 1994 PR14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
73772 1994 PM15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
73773 1994 PZ18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
73774 1994 PH19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
73775 1994 PB24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
73776 1994 PJ27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
73777 1994 PD34 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
73778 1994 PP37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
73779 1994 RM2 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73780 1994 RR22 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
73781 1994 TW2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
73782 Yanagida 1994 TD15 14/10/1994 Yanagida A. Tsuchikawa, O. Muramatsu 6,3 km MPC · JPL
73783 1994 UK6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
73784 1994 VP2 08/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
73785 1994 WJ1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
73786 1994 WX2 30/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
73787 1994 WL4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
73788 1995 AB1 06/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
73789 1995 BO6 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
73790 1995 BM12 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
73791 1995 CO6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
73792 1995 DB6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
73793 1995 FK1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
73794 1995 FE5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
73795 1995 FH8 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 20 km MPC · JPL
73796 1995 FL21 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
73797 1995 KD4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
73798 1995 MW2 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
73799 1995 MO6 28/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
73800 1995 ML7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL