Danh sách tiểu hành tinh/74601–74700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74601 1999 RK3 05/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
74602 1999 RJ4 05/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
74603 1999 RL6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
74604 1999 RU11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74605 1999 RL12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74606 1999 RR12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74607 1999 RJ14 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74608 1999 RC17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74609 1999 RE17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74610 1999 RJ17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74611 1999 RK17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74612 1999 RW17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74613 1999 RP19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74614 1999 RP21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74615 1999 RT21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74616 1999 RJ22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74617 1999 RP23 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74618 1999 RQ23 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74619 1999 RM25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74620 1999 RZ27 08/09/1999 Črni Vrh H. Mikuž 1,7 km MPC · JPL
74621 1999 RG28 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
74622 1999 RF29 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74623 1999 RX29 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74624 1999 RS32 10/09/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 1,7 km MPC · JPL
74625 Tieproject 1999 RR34 10/09/1999 Campo Catino G. Masi, F. Mallia 1,6 km MPC · JPL
74626 1999 RW38 12/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
74627 1999 RP42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
74628 1999 RV42 12/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
74629 1999 RB45 11/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 1,5 km MPC · JPL
74630 1999 RD46 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74631 1999 RS46 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74632 1999 RQ47 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74633 1999 RC48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74634 1999 RJ50 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74635 1999 RR51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74636 1999 RK52 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74637 1999 RS56 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74638 1999 RV57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74639 1999 RF59 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74640 1999 RW59 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74641 1999 RX60 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74642 1999 RJ61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74643 1999 RJ62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74644 1999 RK63 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74645 1999 RW67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
74646 1999 RD70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
74647 1999 RH71 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74648 1999 RM72 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74649 1999 RF73 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74650 1999 RS79 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74651 1999 RU82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74652 1999 RE85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74653 1999 RJ85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74654 1999 RU85 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74655 1999 RG87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74656 1999 RR87 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74657 1999 RG88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74658 1999 RT89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74659 1999 RU89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74660 1999 RG90 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
74661 1999 RN90 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74662 1999 RH93 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74663 1999 RK93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74664 1999 RW93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74665 1999 RA94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74666 1999 RQ95 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74667 1999 RR95 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74668 1999 RJ96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74669 1999 RN96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74670 1999 RO100 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74671 1999 RT104 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74672 1999 RY104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74673 1999 RG105 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74674 1999 RJ105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74675 1999 RN109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74676 1999 RR110 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74677 1999 RM111 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74678 1999 RM112 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74679 1999 RJ114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74680 1999 RW115 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74681 1999 RX115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74682 1999 RL117 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74683 1999 RC122 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74684 1999 RG123 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74685 1999 RT123 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74686 1999 RF125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74687 1999 RA126 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74688 1999 RW128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74689 1999 RB130 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74690 1999 RF130 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74691 1999 RV132 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74692 1999 RF134 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74693 1999 RG136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74694 1999 RU136 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74695 1999 RA139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74696 1999 RR141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74697 1999 RZ141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74698 1999 RZ142 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74699 1999 RG144 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74700 1999 RH145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL