Danh sách tiểu hành tinh/73401–73500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73401 2002 LE22 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
73402 2002 LA23 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
73403 2002 LG23 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73404 2002 LL24 09/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
73405 2002 LE25 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
73406 2002 LT25 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73407 2002 LV25 05/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
73408 2002 LH26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73409 2002 LS26 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73410 2002 LV26 07/06/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
73411 2002 LW26 07/06/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
73412 2002 LC28 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
73413 2002 LE28 09/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
73414 2002 LU30 03/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
73415 2002 LZ32 03/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73416 2002 LP34 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
73417 2002 LX35 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73418 2002 LK36 09/06/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
73419 2002 LQ36 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
73420 2002 LX36 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73421 2002 LX38 07/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73422 2002 LY38 07/06/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
73423 2002 LG39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73424 2002 LV39 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73425 2002 LJ41 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73426 2002 LM41 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73427 2002 LH42 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73428 2002 LP45 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73429 2002 LY47 13/06/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
73430 2002 LX48 12/06/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
73431 2002 LU55 14/06/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
73432 2002 LD57 10/06/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
73433 2002 LJ57 11/06/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
73434 2002 LB58 14/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73435 2002 MS 18/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
73436 2002 MH2 16/06/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
73437 2002 MJ2 16/06/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
73438 2002 MM2 17/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73439 2002 MQ2 17/06/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
73440 2002 ML3 29/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
73441 2002 MU3 30/06/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
73442 Feruglio 2002 NE5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 7,4 km MPC · JPL
73443 2002 NK10 04/07/2002 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
73444 2002 NR12 04/07/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
73445 2002 NS12 04/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
73446 2002 NX12 04/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
73447 2002 NM13 04/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
73448 2002 NS13 04/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
73449 2002 NW18 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
73450 2002 NY19 09/07/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
73451 2002 NN30 06/07/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
73452 2002 NS33 13/07/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
73453 Ninomanfredi 2002 NJ34 13/07/2002 Campo Catino G. Masi, F. Mallia 5,4 km MPC · JPL
73454 2002 NB35 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73455 2002 NT36 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
73456 2002 ND38 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
73457 2002 NZ43 12/07/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
73458 2002 NZ47 04/07/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
73459 2002 NL48 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
73460 2002 NM50 14/07/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
73461 2002 NV51 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73462 2002 NA53 14/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
73463 2002 NE53 14/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
73464 2002 NY54 05/07/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
73465 Buonanno 2002 NP55 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
73466 2002 OP5 20/07/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
73467 2002 OV5 20/07/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
73468 2002 OB8 18/07/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
73469 2002 OZ12 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73470 2002 OM15 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
73471 2002 OH16 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
73472 2002 ON18 18/07/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
73473 2002 OV18 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
73474 2002 OK19 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73475 2002 PV1 05/08/2002 El Centro Desert Wanderer Obs. 12 km MPC · JPL
73476 2002 PO4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
73477 2002 PQ14 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
73478 2002 PX14 06/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
73479 2002 PM23 06/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
73480 2002 PN34 06/08/2002 Palomar NEAT 88 km MPC · JPL
73481 2002 PO69 11/08/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
73482 2002 PP71 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73483 2002 PB72 12/08/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
73484 2002 PD72 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73485 2002 PA73 12/08/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
73486 2002 PY85 13/08/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
73487 2002 PD89 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73488 2002 PO90 11/08/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
73489 2002 PE121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
73490 2002 PR123 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
73491 Robmatson 2002 PO164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
73492 2002 QE28 28/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
73493 2002 QT41 29/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
73494 2002 QF42 30/08/2002 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
73495 2002 QE43 30/08/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
73496 2002 RW10 04/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
73497 2002 RT13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
73498 2002 RP25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
73499 2002 RL53 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73500 2002 RK57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL