Danh sách tiểu hành tinh/74301–74400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74301 1998 SK163 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74302 1998 TG1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
74303 1998 TN3 14/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74304 1998 TA13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
74305 1998 TD13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74306 1998 TS29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
74307 1998 TO30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
74308 1998 TN31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
74309 1998 TF32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
74310 1998 TC33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
74311 1998 TX37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
74312 1998 UO6 21/10/1998 Kleť Kleť Obs. 3,1 km MPC · JPL
74313 1998 US6 18/10/1998 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
74314 1998 UT7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
74315 1998 UV11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
74316 1998 UW15 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
74317 1998 UZ15 21/10/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
74318 1998 UB16 22/10/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
74319 1998 UH17 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
74320 1998 UX17 19/10/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
74321 1998 UT21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74322 1998 UN26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
74323 1998 UM29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
74324 1998 UP33 28/10/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
74325 1998 UV36 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74326 1998 UU37 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74327 1998 UT38 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74328 1998 UB44 16/10/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
74329 1998 UU45 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
74330 1998 UH46 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
74331 1998 US47 28/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
74332 1998 VB9 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74333 1998 VD11 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74334 1998 VL11 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74335 1998 VS12 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74336 1998 VN14 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74337 1998 VH15 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74338 1998 VK15 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74339 1998 VW16 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74340 1998 VM19 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74341 1998 VP22 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74342 1998 VX26 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74343 1998 VH29 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74344 1998 VD34 14/11/1998 Uenohara N. Kawasato 3,0 km MPC · JPL
74345 1998 VY45 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
74346 1998 VH47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74347 1998 VB49 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74348 1998 VT53 14/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74349 1998 VM54 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74350 1998 VO54 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74351 1998 VT54 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74352 1998 VA55 11/11/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,6 km MPC · JPL
74353 1998 WT4 18/11/1998 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
74354 1998 WA6 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,8 km MPC · JPL
74355 1998 WJ12 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74356 1998 WP12 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74357 1998 WZ12 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74358 1998 WH13 21/11/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
74359 1998 WK14 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
74360 1998 WO14 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74361 1998 WK16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74362 1998 WY19 29/11/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,5 km MPC · JPL
74363 1998 WB23 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74364 1998 WZ26 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
74365 1998 WQ28 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
74366 1998 WZ39 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74367 1998 WU40 16/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74368 1998 WG41 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74369 1998 WZ41 24/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74370 Kolářjan 1998 XJ 09/12/1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá 6,4 km MPC · JPL
74371 1998 XG1 07/12/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
74372 1998 XL1 07/12/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
74373 1998 XF2 07/12/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
74374 1998 XN4 09/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
74375 1998 XY6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
74376 1998 XT7 09/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
74377 1998 XY7 09/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
74378 1998 XH11 08/12/1998 Bédoin P. Antonini 4,4 km MPC · JPL
74379 1998 XU12 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
74380 1998 XR13 15/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
74381 1998 XU15 15/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,6 km MPC · JPL
74382 1998 XZ15 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
74383 1998 XC18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
74384 1998 XQ20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
74385 1998 XH21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
74386 1998 XG22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
74387 1998 XW24 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
74388 1998 XG25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
74389 1998 XR25 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
74390 1998 XK37 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
74391 1998 XC41 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
74392 1998 XN55 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74393 1998 XX56 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
74394 1998 XO57 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74395 1998 XY57 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74396 1998 XK68 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74397 1998 XS71 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74398 1998 XD73 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
74399 1998 XR73 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74400 Streaky 1998 XH97 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 8,3 km MPC · JPL