Danh sách tiểu hành tinh/74201–74300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74201 1998 RR55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74202 1998 RL56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74203 1998 RN56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74204 1998 RH58 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74205 1998 RS58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74206 1998 RY58 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74207 1998 RJ59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74208 1998 RD60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74209 1998 RJ60 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74210 1998 RX60 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
74211 1998 RO65 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74212 1998 RS66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74213 1998 RD67 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74214 1998 RO68 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74215 1998 RV68 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74216 1998 RX70 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
74217 1998 RB73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74218 1998 RW73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74219 1998 RM78 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
74220 1998 RX78 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74221 1998 RU80 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74222 1998 RZ80 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
74223 1998 RD81 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
74224 1998 SX1 16/09/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
74225 1998 SR9 17/09/1998 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
74226 1998 SZ12 21/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
74227 1998 SR13 23/09/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
74228 1998 SJ15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
74229 1998 SE18 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
74230 1998 SN23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
74231 1998 SS24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
74232 1998 ST26 24/09/1998 Ondřejov P. Pravec 5,3 km MPC · JPL
74233 1998 SU35 24/09/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
74234 1998 SW36 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
74235 1998 SF42 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
74236 1998 SC47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
74237 1998 SX47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
74238 1998 SM48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
74239 1998 SP48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
74240 1998 SY52 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
74241 1998 SM54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
74242 1998 SY54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
74243 1998 SR55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
74244 1998 SS57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
74245 1998 SO59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
74246 1998 SS62 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
74247 1998 SR64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
74248 1998 SS64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
74249 1998 SB65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
74250 1998 SN65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
74251 1998 SV66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
74252 1998 SS72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
74253 1998 SR74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,5 km MPC · JPL
74254 1998 SA75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
74255 1998 SL76 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74256 1998 SS77 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74257 1998 SR79 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74258 1998 SY79 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74259 1998 SC80 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74260 1998 SS80 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74261 1998 SO84 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
74262 1998 SO87 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74263 1998 SH89 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74264 1998 SS93 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74265 1998 SQ95 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74266 1998 SH102 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74267 1998 SY107 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74268 1998 SK109 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
74269 1998 SQ109 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74270 1998 SR110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74271 1998 SK111 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74272 1998 SC112 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74273 1998 SL113 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74274 1998 SZ116 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74275 1998 SB117 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74276 1998 SZ118 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74277 1998 SE119 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74278 1998 SR119 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74279 1998 SC123 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74280 1998 ST124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74281 1998 SE126 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
74282 1998 SC128 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74283 1998 SJ130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74284 1998 SV130 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74285 1998 SR131 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74286 1998 SX132 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74287 1998 SS133 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74288 1998 SG134 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74289 1998 SX135 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
74290 1998 SQ136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74291 1998 SU136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74292 1998 SW138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74293 1998 SF140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74294 1998 SG140 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74295 1998 SR147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
74296 1998 SV147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
74297 1998 SZ147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
74298 1998 SG152 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74299 1998 SQ152 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
74300 1998 SA153 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL