Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/73301–73400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73301 2002 JB70 07/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73302 2002 JM70 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73303 2002 JN72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
73304 2002 JW72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73305 2002 JF73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73306 2002 JD74 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
73307 2002 JE74 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
73308 2002 JJ74 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73309 2002 JC75 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73310 2002 JE76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73311 2002 JX77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73312 2002 JN78 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
73313 2002 JR78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73314 2002 JA79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73315 2002 JP79 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
73316 2002 JP83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73317 2002 JQ83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73318 2002 JR87 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73319 2002 JK89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73320 2002 JE92 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73321 2002 JX97 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
73322 2002 JZ97 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73323 2002 JO98 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73324 2002 JX99 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73325 2002 JL101 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73326 2002 JH102 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73327 2002 JE104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73328 2002 JK105 12/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
73329 2002 JN105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
73330 2002 JS105 12/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73331 2002 JK106 15/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73332 2002 JV107 10/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
73333 2002 JT109 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73334 2002 JD110 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
73335 2002 JN110 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73336 2002 JA111 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
73337 2002 JP111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73338 2002 JS111 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73339 2002 JS112 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73340 2002 JV114 13/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73341 2002 JX114 13/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
73342 Guyunusa 2002 JX115 04/05/2002 Los Molinos Los Molinos Obs. 3,9 km MPC · JPL
73343 2002 JQ117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
73344 2002 JT119 05/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
73345 2002 JM121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
73346 2002 JV122 06/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
73347 2002 JS123 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73348 2002 JZ129 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73349 2002 JE131 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
73350 2002 JT131 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73351 2002 JO133 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73352 2002 JM134 09/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73353 2002 JW135 09/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
73354 2002 JW142 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73355 2002 JE144 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
73356 2002 JP146 15/05/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
73357 2002 KB 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,3 km MPC · JPL
73358 Kitwhitten 2002 KT1 17/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
73359 2002 KN2 17/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73360 2002 KW2 18/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
73361 2002 KD5 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
73362 2002 KP5 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73363 2002 KG6 27/05/2002 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
73364 2002 KX6 27/05/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
73365 2002 KN8 29/05/2002 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
73366 2002 KO8 29/05/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
73367 2002 KV8 29/05/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
73368 2002 KB11 16/05/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
73369 2002 KE11 17/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
73370 2002 KJ12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
73371 2002 KA13 18/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
73372 2002 KB13 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73373 2002 KU13 19/05/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
73374 2002 KC14 30/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
73375 2002 LN2 04/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
73376 2002 LO2 04/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
73377 2002 LQ4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73378 2002 LJ6 07/06/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
73379 2002 LJ7 02/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
73380 2002 LR7 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
73381 2002 LY7 04/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73382 2002 LE8 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73383 2002 LM8 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73384 2002 LK9 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73385 2002 LP9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73386 2002 LU9 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73387 2002 LV11 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73388 2002 LN12 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73389 2002 LY12 05/06/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
73390 2002 LE14 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73391 2002 LJ14 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
73392 2002 LN14 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
73393 2002 LU15 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
73394 2002 LB16 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73395 2002 LP16 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
73396 2002 LV18 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
73397 2002 LC19 06/06/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
73398 2002 LN19 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73399 2002 LT20 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73400 2002 LF21 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL