Danh sách tiểu hành tinh/75201–75300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75201 1999 VC178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75202 1999 VV178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75203 1999 VL183 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75204 1999 VC184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75205 1999 VQ184 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75206 1999 VY184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75207 1999 VR188 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75208 1999 VE191 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
75209 1999 VM192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
75210 1999 VP192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
75211 1999 VD193 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
75212 1999 VK201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75213 1999 VD202 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75214 1999 VF202 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75215 1999 VG212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
75216 1999 VV213 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75217 1999 VJ215 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75218 1999 VL216 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75219 1999 VV219 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75220 1999 VL220 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75221 1999 VN222 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
75222 1999 VO223 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75223 Wupatki 1999 WP1 28/11/1999 Kleť M. Tichý, J. Tichá 2,8 km MPC · JPL
75224 1999 WC3 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
75225 Corradoaugias 1999 WD3 27/11/1999 Colleverde V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
75226 1999 WF3 19/11/1999 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
75227 1999 WT3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
75228 1999 WB4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
75229 1999 WV4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
75230 1999 WX4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
75231 1999 WZ4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
75232 1999 WK6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
75233 1999 WE7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
75234 1999 WO7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
75235 1999 WX7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
75236 1999 WB8 28/11/1999 Kvistaberg UDAS 5,4 km MPC · JPL
75237 1999 WK8 29/11/1999 Oohira T. Urata 5,7 km MPC · JPL
75238 1999 WC9 29/11/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,0 km MPC · JPL
75239 1999 WZ9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
75240 1999 WH11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
75241 1999 WL11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 5,7 km MPC · JPL
75242 1999 WP11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
75243 1999 WV11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75244 1999 WO12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
75245 1999 WH18 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
75246 1999 WJ19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
75247 1999 XJ 01/12/1999 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
75248 1999 XX 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
75249 1999 XU1 03/12/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 2,1 km MPC · JPL
75250 1999 XH3 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75251 1999 XN3 04/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
75252 1999 XS3 04/12/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
75253 1999 XY3 04/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
75254 1999 XC4 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75255 1999 XD6 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
75256 1999 XW6 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75257 1999 XX6 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75258 1999 XE8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
75259 1999 XG9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
75260 1999 XO10 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75261 1999 XB11 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
75262 1999 XF11 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
75263 1999 XO11 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
75264 1999 XG12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75265 1999 XE13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75266 1999 XG13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75267 1999 XJ13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75268 1999 XN15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
75269 1999 XU15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
75270 1999 XB16 07/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
75271 1999 XE16 07/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
75272 1999 XG16 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75273 1999 XC18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75274 1999 XK18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75275 1999 XG19 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75276 1999 XK19 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75277 1999 XN19 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75278 1999 XQ19 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75279 1999 XX19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75280 1999 XZ20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75281 1999 XF22 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75282 1999 XG22 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75283 1999 XH23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75284 1999 XV24 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75285 1999 XY24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75286 1999 XZ24 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
75287 1999 XD25 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75288 1999 XL26 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75289 1999 XM26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75290 1999 XY27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75291 1999 XD28 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75292 1999 XE28 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75293 1999 XQ28 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75294 1999 XU28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75295 1999 XH30 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75296 1999 XS30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75297 1999 XY32 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
75298 1999 XF33 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
75299 1999 XM33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75300 1999 XJ34 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL