Danh sách tiểu hành tinh/74101–74200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74101 1998 QS30 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74102 1998 QX30 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74103 1998 QP31 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74104 1998 QK35 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74105 1998 QW35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74106 1998 QS36 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74107 1998 QM37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74108 1998 QP37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74109 1998 QT37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
74110 1998 QU37 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
74111 1998 QD39 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74112 1998 QE40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74113 1998 QZ42 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
74114 1998 QV46 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74115 1998 QR48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74116 1998 QL49 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74117 1998 QG50 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74118 1998 QS50 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74119 1998 QH52 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
74120 1998 QJ53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
74121 1998 QT53 28/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
74122 1998 QU54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
74123 1998 QG56 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
74124 1998 QB58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
74125 1998 QD59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
74126 1998 QV60 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
74127 1998 QG61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
74128 1998 QA66 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74129 1998 QT67 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74130 1998 QC68 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74131 1998 QN69 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74132 1998 QN71 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74133 1998 QV71 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74134 1998 QG72 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74135 1998 QL72 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74136 1998 QP73 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74137 1998 QY74 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74138 1998 QD75 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74139 1998 QC77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74140 1998 QD77 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
74141 1998 QK77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74142 1998 QL77 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74143 1998 QP77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74144 1998 QV77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74145 1998 QO84 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
74146 1998 QS84 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
74147 1998 QR86 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
74148 1998 QP87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
74149 1998 QE88 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
74150 1998 QR89 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
74151 1998 QD90 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74152 1998 QH90 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74153 1998 QJ90 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74154 1998 QM91 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74155 1998 QK93 28/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74156 1998 QH95 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74157 1998 QK96 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74158 1998 QU97 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74159 1998 QA100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
74160 1998 QE101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
74161 1998 QF101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
74162 1998 QR102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
74163 1998 QA104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
74164 1998 QL104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
74165 1998 QU104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
74166 1998 QO109 19/08/1998 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
74167 1998 RF2 15/09/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
74168 1998 RK2 15/09/1998 Caussols ODAS 5,0 km MPC · JPL
74169 1998 RX2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
74170 1998 RB3 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
74171 1998 RA6 13/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
74172 1998 RX7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
74173 1998 RL8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
74174 1998 RL11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
74175 1998 RX13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
74176 1998 RF17 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74177 1998 RZ18 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74178 1998 RD19 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74179 1998 RZ23 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74180 1998 RK26 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74181 1998 RB28 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74182 1998 RR30 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74183 1998 RF39 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74184 1998 RM39 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74185 1998 RV39 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74186 1998 RJ40 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74187 1998 RZ40 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74188 1998 RC43 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74189 1998 RM43 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74190 1998 RA44 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74191 1998 RK45 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74192 1998 RV45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74193 1998 RW45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74194 1998 RL48 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74195 1998 RJ49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74196 1998 RU49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74197 1998 RX49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74198 1998 RA50 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74199 1998 RA52 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74200 1998 RB53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL