Danh sách tiểu hành tinh/73001–73100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73001 2002 EP25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
73002 2002 EE26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
73003 2002 EJ26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
73004 2002 EC28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73005 2002 EP29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73006 2002 ER29 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73007 2002 ET29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73008 2002 EU29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
73009 2002 EN30 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73010 2002 EU43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73011 2002 EC44 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
73012 2002 EL44 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73013 2002 EZ45 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
73014 2002 EU52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73015 2002 ES54 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
73016 2002 ES58 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
73017 2002 EL60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73018 2002 EN66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73019 2002 ES66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73020 2002 EE68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
73021 2002 EL68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
73022 2002 EU68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73023 2002 EW68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73024 2002 EV72 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
73025 2002 ER74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73026 2002 EW74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73027 2002 EZ77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
73028 2002 EK78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73029 2002 EW78 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
73030 2002 EG79 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
73031 2002 EM80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
73032 2002 EP80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
73033 2002 EM81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73034 2002 EY82 13/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
73035 2002 EV84 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
73036 2002 EP86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73037 2002 EC87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73038 2002 EK87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73039 2002 EO91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73040 2002 EH92 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73041 2002 ES94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73042 2002 EG95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73043 2002 EC98 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73044 2002 EG99 15/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
73045 2002 EY105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
73046 Davidmann 2002 EG112 09/03/2002 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
73047 2002 EK114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
73048 2002 EA115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
73049 2002 EP115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
73050 2002 EQ121 11/03/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
73051 2002 EQ126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
73052 2002 EL127 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
73053 2002 EX133 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73054 2002 EO153 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
73055 2002 FG 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
73056 2002 FN2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
73057 2002 FS2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
73058 2002 FK4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
73059 Kaunas 2002 FO5 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,6 km MPC · JPL
73060 2002 FZ7 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73061 2002 FC9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73062 2002 FE10 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73063 2002 FG10 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73064 2002 FE11 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73065 2002 FR15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
73066 2002 FV15 16/03/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
73067 2002 FD33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73068 2002 FK33 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73069 2002 FM34 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73070 2002 FB35 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
73071 2002 FB37 23/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73072 2002 FC38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
73073 2002 GA1 04/04/2002 Emerald Lane L. Ball 2,0 km MPC · JPL
73074 2002 GF4 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73075 2002 GL4 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73076 2002 GN4 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73077 2002 GT4 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
73078 2002 GR8 04/04/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
73079 Davidbaltimore 2002 GX8 14/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
73080 2002 GJ9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
73081 2002 GD12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
73082 2002 GZ14 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73083 2002 GK15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73084 2002 GX16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73085 2002 GM17 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
73086 2002 GY17 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
73087 2002 GA18 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73088 2002 GD18 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73089 2002 GT18 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73090 2002 GT19 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73091 2002 GW19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73092 2002 GZ19 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
73093 2002 GG20 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73094 2002 GN20 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73095 2002 GS20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
73096 2002 GU20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73097 2002 GN21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73098 2002 GP21 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73099 2002 GR21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73100 2002 GT21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL