Danh sách tiểu hành tinh/75001–75100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75001 1999 TX283 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75002 1999 TM285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75003 1999 TO286 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75004 1999 TQ291 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75005 1999 TZ297 01/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
75006 1999 TX308 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75007 1999 TU320 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75008 1999 TE328 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75009 Petervereš 1999 UC 16/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,0 km MPC · JPL
75010 1999 UP 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
75011 1999 UQ1 17/10/1999 Oohira T. Urata 2,5 km MPC · JPL
75012 1999 UO3 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
75013 1999 UJ4 29/10/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,5 km MPC · JPL
75014 1999 UO4 31/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,9 km MPC · JPL
75015 1999 UW4 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75016 1999 UC5 29/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75017 1999 UE5 29/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75018 1999 UL5 29/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
75019 1999 UZ7 29/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
75020 1999 UM8 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
75021 1999 UO8 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75022 1999 UP8 29/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
75023 1999 UH9 29/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
75024 1999 UA14 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75025 1999 UJ14 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75026 1999 UT14 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75027 1999 UG17 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75028 1999 US17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
75029 1999 UR20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
75030 1999 UQ23 28/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75031 1999 UX23 28/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75032 1999 UT24 28/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75033 1999 UU24 28/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
75034 1999 UV25 30/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
75035 1999 UY25 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
75036 1999 UD26 30/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
75037 1999 UG28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
75038 1999 UB31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75039 1999 UC32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
75040 1999 UP33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
75041 1999 UB38 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75042 1999 UQ38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
75043 1999 UE39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
75044 1999 UG42 20/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
75045 1999 UK43 28/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75046 1999 UM43 28/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75047 1999 UD44 29/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75048 1999 UM46 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
75049 1999 UX46 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
75050 1999 UN47 30/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
75051 1999 UN48 30/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
75052 1999 UM50 30/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
75053 1999 UH54 22/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75054 1999 UQ57 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
75055 1999 VX2 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
75056 1999 VJ4 01/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
75057 1999 VR4 07/11/1999 Lime Creek R. Linderholm 4,9 km MPC · JPL
75058 Hanau 1999 VK5 06/11/1999 Saji Saji Obs. 1,8 km MPC · JPL
75059 1999 VU5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
75060 1999 VJ6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
75061 1999 VK7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
75062 1999 VZ7 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
75063 Koestler 1999 VO8 01/11/1999 Gnosca S. Sposetti 2,1 km MPC · JPL
75064 1999 VF10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
75065 1999 VO10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
75066 1999 VK11 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
75067 1999 VN12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
75068 1999 VR13 02/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75069 1999 VW17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
75070 1999 VX17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
75071 1999 VB19 11/11/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 2,0 km MPC · JPL
75072 Timerskine 1999 VU19 14/11/1999 Wiggins Observatory P. Wiggins, H. Phaneuf 2,8 km MPC · JPL
75073 1999 VK21 11/11/1999 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
75074 1999 VU21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
75075 1999 VB22 13/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
75076 1999 VE22 12/11/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,2 km MPC · JPL
75077 1999 VP22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
75078 1999 VG23 08/11/1999 Mallorca R. Pacheco, Á. López J. 2,0 km MPC · JPL
75079 1999 VN24 15/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
75080 1999 VP24 12/11/1999 Kvistaberg UDAS 2,6 km MPC · JPL
75081 1999 VC25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
75082 1999 VF26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75083 1999 VV26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75084 1999 VX26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75085 1999 VC28 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75086 1999 VU28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75087 1999 VY28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75088 1999 VV29 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75089 1999 VY30 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75090 1999 VP31 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75091 1999 VL33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75092 1999 VG34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75093 1999 VA35 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75094 1999 VD35 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75095 1999 VT36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75096 1999 VW36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75097 1999 VO37 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75098 1999 VK38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75099 1999 VA41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
75100 1999 VF43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL