Danh sách tiểu hành tinh/72001–72100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72001 2000 WX188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
72002 2000 WP191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
72003 2000 XP2 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72004 2000 XS3 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72005 2000 XV6 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72006 2000 XJ7 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72007 2000 XM7 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72008 2000 XV7 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
72009 2000 XF8 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72010 2000 XZ8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72011 2000 XL10 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72012 Terute 2000 XT10 04/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
72013 2000 XN11 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72014 2000 XD12 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72015 2000 XC13 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
72016 2000 XF13 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72017 2000 XK13 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72018 2000 XN13 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72019 2000 XV14 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
72020 2000 XH15 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72021 Yisunji 2000 XJ15 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,0 km MPC · JPL
72022 2000 XE22 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72023 2000 XE27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72024 2000 XY28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72025 2000 XE29 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72026 2000 XO29 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72027 2000 XX29 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72028 2000 XH30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72029 2000 XY31 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72030 2000 XK33 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72031 2000 XO34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72032 2000 XF35 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
72033 2000 XQ35 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72034 2000 XS35 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72035 2000 XR38 06/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
72036 2000 XM44 09/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
72037 Castelldefels 2000 XN44 10/12/2000 Begues J. Manteca 2,3 km MPC · JPL
72038 2000 XM48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72039 2000 XG49 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72040 2000 XH50 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72041 2000 XX53 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
72042 Dequeiroz 2000 YA1 17/12/2000 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
72043 2000 YR2 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72044 2000 YH5 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72045 2000 YJ6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72046 2000 YV6 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72047 2000 YZ6 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72048 2000 YC7 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72049 2000 YH7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72050 2000 YM7 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72051 2000 YS7 21/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72052 2000 YW7 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72053 2000 YX7 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72054 2000 YB8 21/12/2000 Farpoint G. Hug 1,6 km MPC · JPL
72055 2000 YF8 22/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
72056 2000 YT8 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
72057 2000 YS9 23/12/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,0 km MPC · JPL
72058 2000 YC15 21/12/2000 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
72059 Heojun 2000 YC16 21/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,2 km MPC · JPL
72060 Hohhot 2000 YG16 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
72061 2000 YX16 21/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72062 2000 YR17 24/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 1,9 km MPC · JPL
72063 2000 YD18 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72064 2000 YG19 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
72065 2000 YM20 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
72066 2000 YX21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
72067 2000 YX26 25/12/2000 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
72068 2000 YC29 31/12/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 2,0 km MPC · JPL
72069 2000 YD29 31/12/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 2,8 km MPC · JPL
72070 2000 YC33 31/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 1,9 km MPC · JPL
72071 Gábor 2000 YO33 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 2,0 km MPC · JPL
72072 2000 YS34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72073 2000 YE35 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72074 2000 YV35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72075 2000 YN36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72076 2000 YO37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72077 2000 YA38 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72078 2000 YJ39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72079 2000 YR39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72080 2000 YY39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72081 2000 YZ39 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72082 2000 YG40 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72083 2000 YP40 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72084 2000 YB41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72085 2000 YH41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72086 2000 YM41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72087 2000 YP41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72088 2000 YZ41 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72089 2000 YP43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72090 2000 YL45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72091 2000 YY45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72092 2000 YD46 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72093 2000 YL46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72094 2000 YM47 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72095 2000 YY47 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72096 2000 YA48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72097 2000 YL49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72098 2000 YY49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72099 2000 YQ50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72100 2000 YA51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL