Danh sách tiểu hành tinh/72401–72500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72401 2001 CS23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
72402 2001 CV24 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72403 2001 CZ25 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72404 2001 CG26 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72405 2001 CD27 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
72406 2001 CH27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
72407 2001 CK27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
72408 2001 CQ27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
72409 2001 CV27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
72410 2001 CD28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
72411 2001 CP28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
72412 2001 CA29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
72413 2001 CF29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
72414 2001 CT30 02/02/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
72415 2001 CV30 02/02/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
72416 2001 CG31 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72417 2001 CF32 11/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
72418 2001 CO33 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72419 2001 CJ34 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72420 2001 CY35 14/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
72421 2001 CF36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
72422 2001 CF38 15/02/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
72423 2001 CS38 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72424 2001 CC39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72425 2001 CS39 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72426 2001 CA40 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72427 2001 CO40 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72428 2001 CE41 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72429 2001 CN41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 4,7 km MPC · JPL
72430 2001 CY41 13/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72431 2001 CD42 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72432 Kimrobinson 2001 CO42 14/02/2001 Carbuncle Hill D. P. Pray 2,2 km MPC · JPL
72433 2001 CT42 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72434 2001 CV42 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72435 2001 CH43 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72436 2001 CH44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72437 2001 CV44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72438 2001 CB45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72439 2001 CE45 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72440 2001 CH45 15/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72441 2001 CD47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
72442 2001 CN47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72443 2001 CU47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72444 2001 CZ48 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72445 2001 DD 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 4,7 km MPC · JPL
72446 2001 DM 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
72447 Polińska 2001 DP 16/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,8 km MPC · JPL
72448 2001 DD2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
72449 2001 DS3 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72450 2001 DV5 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72451 2001 DW5 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72452 2001 DL6 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
72453 2001 DO6 16/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
72454 2001 DR9 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72455 2001 DX10 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72456 2001 DZ12 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
72457 2001 DB14 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72458 2001 DA16 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72459 2001 DP18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72460 2001 DU18 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72461 2001 DV18 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72462 2001 DL21 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72463 2001 DP21 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72464 2001 DU21 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72465 2001 DN23 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72466 2001 DS23 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72467 2001 DK24 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72468 2001 DX24 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72469 2001 DW27 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72470 2001 DT28 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72471 2001 DV30 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72472 2001 DX32 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
72473 2001 DD34 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72474 2001 DD35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72475 2001 DJ35 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72476 2001 DZ36 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
72477 2001 DQ37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72478 2001 DK38 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72479 2001 DO38 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72480 2001 DY38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72481 2001 DN39 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72482 2001 DT39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72483 2001 DY39 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72484 2001 DQ40 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72485 2001 DS41 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
72486 2001 DT41 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72487 2001 DA43 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72488 2001 DR43 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72489 2001 DM45 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72490 2001 DW46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72491 2001 DR49 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
72492 2001 DG54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
72493 2001 DP59 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
72494 2001 DS59 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
72495 2001 DX59 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72496 2001 DO61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72497 2001 DD62 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72498 2001 DN63 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
72499 2001 DR66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72500 2001 DT66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL