Danh sách tiểu hành tinh/72501–72600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72501 2001 DA67 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
72502 2001 DK67 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72503 2001 DT68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72504 2001 DA69 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72505 2001 DP69 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72506 2001 DV69 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72507 2001 DX69 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72508 2001 DY70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72509 2001 DJ73 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72510 2001 DS73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72511 2001 DW73 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72512 2001 DR75 20/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72513 2001 DW78 18/02/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
72514 2001 DC79 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
72515 2001 DD79 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72516 2001 DC81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
72517 2001 DK81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
72518 2001 DP86 25/02/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,7 km MPC · JPL
72519 2001 DR87 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72520 2001 DB88 24/02/2001 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
72521 2001 DE89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
72522 2001 DZ89 22/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
72523 2001 DC91 20/02/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
72524 2001 DB92 20/02/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
72525 2001 DL92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
72526 2001 DV92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
72527 2001 DK94 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72528 2001 DH95 18/02/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
72529 2001 DT96 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72530 2001 DJ98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72531 2001 DV98 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
72532 2001 DD99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72533 2001 DL99 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72534 2001 DZ99 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
72535 2001 DX100 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72536 2001 DM102 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72537 2001 DP102 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72538 2001 DR102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72539 2001 DW103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
72540 2001 DE104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
72541 2001 DO104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
72542 2001 DE105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
72543 Simonemarchi 2001 DN106 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
72544 2001 DG108 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
72545 Robbiiwessen 2001 EP 03/03/2001 Farpoint G. Hug 5,7 km MPC · JPL
72546 2001 ES 04/03/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,8 km MPC · JPL
72547 2001 ET 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72548 2001 EF1 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72549 2001 EG1 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72550 2001 EJ1 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
72551 2001 EQ1 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72552 2001 EK2 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72553 2001 EY2 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
72554 2001 ET3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
72555 2001 EM4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
72556 2001 EY4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
72557 2001 EN5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
72558 2001 ER5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
72559 2001 EZ5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
72560 2001 ES6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
72561 2001 EX6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
72562 2001 EM7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72563 2001 EN7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
72564 2001 EM8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
72565 2001 ET8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
72566 2001 EC9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
72567 2001 EX10 02/03/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
72568 2001 EZ12 05/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72569 2001 EC13 14/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72570 2001 EB14 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72571 2001 ED14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
72572 2001 EL14 15/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72573 2001 EE16 15/03/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
72574 2001 EJ16 15/03/2001 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
72575 2001 ET16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
72576 2001 EN18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72577 2001 ER18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
72578 2001 EW18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
72579 2001 EU19 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
72580 2001 ET21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
72581 2001 EE22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
72582 2001 EH27 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
72583 2001 FV 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
72584 2001 FO1 19/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
72585 2001 FT1 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
72586 2001 FY1 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72587 2001 FP2 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72588 2001 FR3 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72589 2001 FY3 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72590 2001 FF5 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72591 2001 FO5 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72592 2001 FQ5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72593 2001 FA6 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72594 2001 FG6 19/03/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
72595 2001 FW7 20/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72596 Zilkha 2001 FF9 21/03/2001 Needville J. Dellinger, K. Rivich 2,8 km MPC · JPL
72597 2001 FW10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
72598 2001 FM11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
72599 2001 FE12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
72600 2001 FS12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL