Danh sách tiểu hành tinh/71401–71500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71401 2000 AL170 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71402 2000 AM170 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71403 2000 AO170 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71404 2000 AP172 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71405 2000 AG173 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71406 2000 AK173 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71407 2000 AP175 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71408 2000 AT175 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71409 2000 AT178 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71410 2000 AG179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71411 2000 AM180 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71412 2000 AF181 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71413 2000 AQ185 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71414 2000 AW185 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71415 2000 AD187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71416 2000 AY187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71417 2000 AE188 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71418 2000 AU190 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71419 2000 AH191 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71420 2000 AP191 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71421 2000 AJ192 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71422 2000 AE195 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71423 2000 AT195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71424 2000 AB197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71425 2000 AC197 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
71426 2000 AJ198 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
71427 2000 AE199 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71428 2000 AZ199 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71429 2000 AZ200 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71430 2000 AN201 09/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
71431 2000 AC202 10/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71432 2000 AO202 10/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71433 2000 AE203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71434 2000 AJ205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
71435 2000 AN206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
71436 2000 AF208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
71437 2000 AE209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
71438 2000 AP213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
71439 2000 AF214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
71440 2000 AL225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
71441 2000 AR226 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
71442 2000 AA230 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71443 2000 AG230 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71444 2000 AH230 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71445 Marc 2000 AE231 04/01/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 2,6 km MPC · JPL
71446 2000 AP237 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
71447 2000 AY239 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
71448 2000 AM241 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71449 2000 AJ242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
71450 2000 AV242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
71451 2000 AD243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
71452 2000 AQ243 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71453 2000 AW244 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71454 2000 AC245 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71455 2000 AD245 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71456 2000 AQ247 02/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71457 2000 AV247 02/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
71458 2000 BU 26/01/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,1 km MPC · JPL
71459 2000 BJ2 25/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71460 2000 BA3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
71461 Chowmeeyee 2000 BA4 28/01/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
71462 2000 BP4 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71463 2000 BQ4 21/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71464 2000 BB7 27/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
71465 2000 BX7 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71466 2000 BB10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
71467 2000 BE13 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
71468 2000 BY13 24/01/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
71469 2000 BQ14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
71470 2000 BV14 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
71471 2000 BN15 27/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71472 2000 BO15 27/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71473 2000 BG16 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71474 2000 BY16 30/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71475 2000 BF17 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71476 2000 BG17 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71477 2000 BD24 29/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
71478 2000 BN24 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71479 2000 BL26 30/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71480 Roberthatt 2000 BZ28 30/01/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
71481 2000 BY29 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71482 Jennamarie 2000 BO30 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
71483 Dickgottfried 2000 BU33 30/01/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
71484 2000 BE34 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
71485 Brettman 2000 BM34 30/01/2000 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
71486 2000 BE38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
71487 2000 BE46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
71488 2000 BR49 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71489 Dynamocamp 2000 CT1 04/02/2000 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 8,1 km MPC · JPL
71490 2000 CY7 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71491 2000 CO10 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71492 2000 CQ12 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71493 2000 CF13 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71494 2000 CH14 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71495 2000 CL14 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71496 2000 CB18 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71497 2000 CL18 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
71498 2000 CH20 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71499 2000 CV20 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71500 2000 CM23 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL