Danh sách tiểu hành tinh/71701–71800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71701 2000 GR19 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
71702 2000 GT19 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71703 2000 GW22 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71704 2000 GL34 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71705 2000 GV34 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71706 2000 GY38 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71707 2000 GZ56 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71708 2000 GT77 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71709 2000 GX80 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
71710 2000 GG83 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71711 2000 GU83 03/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71712 2000 GK95 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71713 2000 GN98 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
71714 2000 GZ100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71715 2000 GE108 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71716 2000 GX112 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71717 2000 GP115 08/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71718 2000 GV124 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71719 2000 GT137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
71720 2000 GK167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
71721 2000 GL167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
71722 2000 GB169 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71723 2000 GS171 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
71724 2000 GB186 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
71725 2000 HN9 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71726 2000 HQ24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
71727 2000 HB25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
71728 2000 HE64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
71729 2000 HQ91 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
71730 2000 JY3 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
71731 2000 JO35 07/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71732 2000 JU37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71733 2000 JQ47 09/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71734 2000 LX9 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71735 2000 MJ1 25/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71736 2000 OB54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
71737 2000 PV6 04/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71738 2000 PW18 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71739 2000 QG25 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71740 2000 QV25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71741 2000 QF34 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71742 2000 QU35 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
71743 2000 QO117 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71744 2000 QP147 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
71745 2000 QG180 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71746 2000 QZ180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71747 2000 QU181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71748 2000 QD182 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71749 2000 QU194 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71750 2000 RV3 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71751 2000 RS10 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71752 2000 RL11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71753 2000 RB39 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71754 2000 RO45 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71755 2000 RD51 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71756 2000 RQ51 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71757 2000 RA53 04/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71758 2000 RR54 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71759 2000 RE61 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71760 2000 RQ67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71761 2000 RJ100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
71762 2000 RZ103 06/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71763 2000 SF3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71764 2000 SG3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71765 2000 SU4 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71766 2000 SD22 19/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
71767 2000 SM24 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71768 2000 SM59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71769 2000 SU59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71770 2000 SL75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71771 2000 SR75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71772 2000 SG105 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71773 2000 SO106 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71774 2000 SA121 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71775 2000 SB122 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
71776 2000 SJ123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71777 2000 SM128 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71778 2000 SP128 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71779 2000 SJ129 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
71780 2000 SM145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71781 2000 SZ145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71782 2000 SC160 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71783 Izeryna 2000 SL163 30/09/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
71784 2000 SG171 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71785 2000 SY177 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71786 2000 SH178 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71787 2000 SJ180 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71788 2000 ST180 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 2,1 km MPC · JPL
71789 2000 SQ188 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
71790 2000 SB193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71791 2000 SE198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71792 2000 SD211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71793 2000 SN227 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71794 2000 ST227 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71795 2000 SB230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71796 2000 SU230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71797 2000 SY239 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71798 2000 SD240 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71799 2000 SE260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71800 2000 SM264 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL