Danh sách tiểu hành tinh/70701–70800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70701 1999 UT34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
70702 1999 UQ36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70703 1999 UO38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
70704 1999 UG39 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
70705 1999 UK40 16/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70706 1999 UM41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
70707 1999 UC42 20/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70708 1999 UR43 28/10/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
70709 1999 UB44 29/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
70710 Chuckfellows 1999 UE44 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70711 Arlinbartels 1999 UU44 30/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
70712 Danieljoanna 1999 UW45 31/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
70713 Sethmacfarlane 1999 UL46 31/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70714 Rizk 1999 UX47 30/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
70715 Allancheuvront 1999 UP49 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70716 Mehall 1999 UF50 30/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
70717 1999 UB51 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
70718 HEAF 1999 UY51 31/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70719 1999 UB52 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
70720 Davidskillman 1999 UB53 31/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
70721 1999 VD 01/11/1999 Lime Creek R. Linderholm 1,9 km MPC · JPL
70722 1999 VY 01/11/1999 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
70723 1999 VK1 03/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 5,1 km MPC · JPL
70724 1999 VS1 04/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,2 km MPC · JPL
70725 1999 VH2 05/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,7 km MPC · JPL
70726 1999 VS2 01/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
70727 1999 VX3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
70728 Gal-Edd 1999 VA4 01/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
70729 1999 VU4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
70730 1999 VN5 06/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
70731 1999 VA6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
70732 1999 VG6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
70733 1999 VV6 08/11/1999 Zeno T. Stafford 2,7 km MPC · JPL
70734 1999 VS8 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
70735 1999 VZ8 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,2 km MPC · JPL
70736 1999 VM10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
70737 Stenflo 1999 VA11 08/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
70738 1999 VF11 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
70739 1999 VN17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
70740 1999 VG18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
70741 1999 VO18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
70742 1999 VF19 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
70743 1999 VG19 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
70744 Maffucci 1999 VW20 09/11/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 2,6 km MPC · JPL
70745 Aleserpieri 1999 VZ20 09/11/1999 Pianoro V. Goretti 3,7 km MPC · JPL
70746 1999 VQ22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
70747 1999 VT22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
70748 1999 VV22 13/11/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,8 km MPC · JPL
70749 1999 VS23 14/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
70750 1999 VJ24 15/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
70751 1999 VZ24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
70752 1999 VB25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
70753 1999 VL26 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70754 1999 VO26 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70755 1999 VB27 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70756 1999 VV28 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
70757 1999 VL29 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70758 1999 VB30 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
70759 1999 VP30 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
70760 1999 VJ31 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70761 1999 VP32 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70762 1999 VZ32 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
70763 1999 VA33 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70764 1999 VH33 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70765 1999 VK33 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
70766 1999 VO33 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70767 1999 VP33 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
70768 1999 VS35 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70769 1999 VL36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70770 1999 VN36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70771 1999 VA37 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
70772 1999 VD37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70773 1999 VK37 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70774 1999 VS37 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
70775 1999 VO38 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70776 1999 VH39 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70777 1999 VG40 15/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,5 km MPC · JPL
70778 1999 VH40 05/11/1999 Uenohara N. Kawasato 3,0 km MPC · JPL
70779 1999 VT41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
70780 1999 VD43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
70781 Donnelly 1999 VR43 01/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
70782 Vinceelliott 1999 VS43 01/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
70783 Kenwilliams 1999 VK44 03/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
70784 1999 VO45 04/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
70785 1999 VW46 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70786 1999 VY46 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
70787 1999 VE47 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70788 1999 VQ47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70789 1999 VF49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70790 1999 VS49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70791 1999 VX49 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70792 1999 VK50 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70793 1999 VW50 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
70794 1999 VX51 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70795 1999 VF53 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70796 1999 VZ53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70797 1999 VF54 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70798 1999 VJ54 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70799 1999 VY55 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70800 1999 VE56 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL