Danh sách tiểu hành tinh/71601–71700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71601 2000 DJ93 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71602 2000 DO95 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71603 2000 DU98 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
71604 2000 DZ99 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71605 2000 DJ101 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71606 2000 DY101 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
71607 2000 DO102 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71608 2000 DN105 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71609 2000 DH106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71610 2000 DT107 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71611 2000 EA7 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
71612 2000 EH12 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
71613 2000 ET12 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71614 2000 EF18 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71615 Ramakers 2000 EM20 03/03/2000 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
71616 2000 EG28 04/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
71617 2000 EM28 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71618 2000 EO28 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71619 2000 ES35 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
71620 2000 EE40 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
71621 2000 EC47 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71622 2000 EZ47 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71623 2000 ET53 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
71624 2000 EK57 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71625 2000 EM63 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71626 2000 ER66 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71627 2000 EY66 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71628 2000 EJ69 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71629 2000 EH70 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71630 2000 EN75 06/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
71631 2000 EX75 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71632 2000 ER76 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71633 2000 EK77 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71634 2000 EK80 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71635 2000 EA83 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71636 2000 EF83 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71637 2000 ER83 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
71638 2000 EL90 09/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
71639 2000 EC92 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71640 2000 EF94 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71641 2000 ER96 12/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71642 2000 EG103 11/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71643 2000 EJ103 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71644 2000 EF105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
71645 2000 EX109 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
71646 2000 EO110 08/03/2000 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
71647 2000 EW110 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
71648 2000 EC112 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71649 2000 EL112 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71650 2000 ER113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
71651 2000 EC118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
71652 2000 EH118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
71653 2000 EQ118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
71654 2000 EY119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
71655 2000 EF121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
71656 2000 ET121 11/03/2000 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
71657 2000 EP122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
71658 2000 EQ122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
71659 2000 EC128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
71660 2000 EJ130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
71661 2000 EP130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
71662 2000 EV132 11/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71663 2000 EY138 11/03/2000 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
71664 2000 EE139 11/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
71665 2000 EB143 03/03/2000 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
71666 2000 EK148 04/03/2000 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
71667 2000 EP150 05/03/2000 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
71668 2000 EA152 06/03/2000 Haleakala NEAT 8,9 km MPC · JPL
71669 Dodsonprince 2000 EH157 11/03/2000 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
71670 2000 EP157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
71671 2000 EM166 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71672 2000 ER166 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71673 2000 EZ166 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71674 2000 EJ167 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71675 2000 ER167 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71676 2000 EM168 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71677 2000 EJ171 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71678 2000 ET172 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
71679 2000 EY181 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71680 2000 EJ201 15/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
71681 2000 FZ1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
71682 2000 FU11 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71683 2000 FE12 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71684 2000 FY15 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71685 2000 FX21 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71686 2000 FU30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
71687 2000 FY31 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71688 2000 FX32 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71689 2000 FD34 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71690 2000 FO35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71691 2000 FH37 29/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
71692 2000 FB43 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71693 2000 FK43 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
71694 2000 FN44 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71695 2000 FO44 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
71696 2000 FE48 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71697 2000 FO55 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71698 2000 FW55 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
71699 2000 GU17 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71700 2000 GO19 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL