Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/70401–70500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70401 Davidbishop 1999 RH241 13/09/1999 Tenagra Tenagra Obs. 2,2 km MPC · JPL
70402 1999 RJ242 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70403 1999 RK244 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
70404 1999 RR245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
70405 1999 RQ248 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
70406 1999 RT252 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70407 1999 SE1 18/09/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
70408 1999 SH1 16/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70409 Srnín 1999 SR2 21/09/1999 Kleť M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
70410 1999 SE3 22/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70411 1999 SF3 22/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
70412 1999 SM4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
70413 1999 SJ5 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70414 1999 SF6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70415 1999 SJ11 30/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
70416 1999 ST11 30/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
70417 1999 SV11 30/09/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70418 Kholopov 1999 SD12 17/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 5,2 km MPC · JPL
70419 1999 SQ12 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70420 1999 SM13 29/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70421 1999 SY14 29/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70422 1999 SS16 29/09/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
70423 1999 SB18 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70424 1999 SA20 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70425 1999 SJ26 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70426 1999 TN 01/10/1999 Zeno T. Stafford 1,7 km MPC · JPL
70427 1999 TB1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
70428 1999 TP1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
70429 1999 TY1 02/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
70430 1999 TM2 02/10/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,7 km MPC · JPL
70431 1999 TD3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
70432 1999 TO3 03/10/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
70433 1999 TS3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
70434 1999 TL4 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70435 1999 TU4 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70436 1999 TT5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 5,3 km MPC · JPL
70437 1999 TK6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
70438 1999 TX6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,4 km MPC · JPL
70439 1999 TE7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,5 km MPC · JPL
70440 1999 TV7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70441 1999 TH8 07/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,8 km MPC · JPL
70442 1999 TR9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
70443 1999 TV9 07/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
70444 Genovali 1999 TX11 09/10/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 4,9 km MPC · JPL
70445 1999 TR13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
70446 Pugh 1999 TY13 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
70447 1999 TG14 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,8 km MPC · JPL
70448 1999 TS15 07/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
70449 Gruebel 1999 TK17 15/10/1999 Nacogdoches W. D. Bruton, M. L. Johnson 2,2 km MPC · JPL
70450 1999 TL18 13/10/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
70451 1999 TQ18 14/10/1999 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
70452 1999 TH19 15/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
70453 1999 TS19 15/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
70454 1999 TX19 14/10/1999 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
70455 1999 TM20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
70456 1999 TZ20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
70457 1999 TU23 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
70458 1999 TR25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70459 1999 TX25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70460 1999 TQ26 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
70461 1999 TG27 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70462 1999 TZ27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70463 1999 TL29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70464 1999 TP29 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70465 1999 TS30 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70466 1999 TU30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70467 1999 TG31 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70468 1999 TU31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70469 1999 TN32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70470 1999 TS32 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70471 1999 TA33 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70472 1999 TG33 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70473 1999 TQ33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70474 1999 TH35 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70475 1999 TS35 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70476 1999 TA37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
70477 1999 TC38 01/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70478 1999 TN40 05/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
70479 1999 TM41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
70480 1999 TU41 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
70481 1999 TX43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70482 1999 TW44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
70483 1999 TD46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
70484 1999 TT49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70485 1999 TC52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
70486 1999 TV52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
70487 1999 TZ52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
70488 1999 TC53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
70489 1999 TC54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
70490 1999 TT55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70491 1999 TH58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
70492 1999 TO60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
70493 1999 TC65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
70494 1999 TW66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
70495 1999 TY68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
70496 1999 TQ72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
70497 1999 TZ86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70498 1999 TN91 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70499 1999 TN93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70500 1999 TR95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL