Danh sách tiểu hành tinh/69701–69800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69701 1998 HP49 30/04/1998 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
69702 1998 HP57 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69703 1998 HQ63 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
69704 1998 HS69 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69705 1998 HM70 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69706 1998 HJ77 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69707 1998 HP79 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69708 1998 HX85 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
69709 1998 HH87 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
69710 1998 HR88 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69711 1998 HA89 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69712 1998 HV90 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69713 1998 HB98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69714 1998 HR98 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69715 1998 HG104 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69716 1998 HG105 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69717 1998 HH108 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69718 1998 HH116 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69719 1998 HY119 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69720 1998 HW120 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69721 1998 HJ125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69722 1998 HO127 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69723 1998 HV129 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69724 1998 HF133 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69725 1998 HA137 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69726 1998 HR144 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69727 1998 HD145 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69728 1998 HG145 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69729 1998 HE149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
69730 1998 HF149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
69731 1998 HP152 22/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69732 1998 JE 01/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
69733 1998 JS2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
69734 1998 KF1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
69735 1998 KB7 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
69736 1998 KT7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
69737 1998 KS12 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69738 1998 KL16 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69739 1998 KX19 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69740 1998 KK26 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
69741 1998 KR43 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69742 1998 KD44 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69743 1998 KG53 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69744 1998 KM56 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69745 1998 KR57 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69746 1998 KC58 28/05/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
69747 1998 KD58 28/05/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
69748 1998 KG59 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69749 1998 MZ1 21/06/1998 Prescott P. G. Comba 7,4 km MPC · JPL
69750 1998 MA5 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
69751 1998 MV17 22/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
69752 1998 ME32 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
69753 1998 ML34 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69754 Mosesmendel 1998 MM39 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
69755 1998 MQ40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
69756 1998 OY3 24/07/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
69757 1998 OD7 28/07/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
69758 1998 OP10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
69759 1998 OT10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
69760 1998 PR 15/08/1998 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
69761 1998 QM4 21/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,2 km MPC · JPL
69762 1998 QS5 23/08/1998 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
69763 1998 QH9 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
69764 1998 QS10 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
69765 1998 QN12 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
69766 1998 QZ19 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69767 1998 QA20 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69768 1998 QF24 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
69769 1998 QM24 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69770 1998 QN26 24/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
69771 1998 QT32 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69772 1998 QU32 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69773 1998 QT34 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
69774 1998 QN41 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69775 1998 QK46 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
69776 1998 QB49 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
69777 1998 QJ49 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
69778 1998 QM53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
69779 1998 QZ53 19/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
69780 1998 QG55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
69781 1998 QL59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
69782 1998 QF60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
69783 1998 QC67 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69784 1998 QP70 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69785 1998 QU71 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
69786 1998 QS77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69787 1998 QH80 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69788 1998 QY85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
69789 1998 QS87 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69790 1998 QM88 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
69791 1998 QG89 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69792 1998 QS96 19/08/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
69793 1998 QV96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
69794 1998 QM104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
69795 1998 RA3 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
69796 1998 RV5 15/09/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
69797 1998 RF6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
69798 1998 RU11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
69799 1998 RD12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
69800 1998 RD13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL