Danh sách tiểu hành tinh/69401–69500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69401 1995 QV3 26/08/1995 Siding Spring R. H. McNaught 4,3 km MPC · JPL
69402 1995 SM10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69403 1995 SR13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
69404 1995 SS30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
69405 1995 SW48 30/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,4 km MPC · JPL
69406 1995 SX48 30/09/1995 Catalina Station C. W. Hergenrother 3,2 km MPC · JPL
69407 1995 SZ83 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69408 1995 TT8 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69409 1995 UQ 19/10/1995 Dossobuono L. Lai 1,9 km MPC · JPL
69410 1995 UB3 23/10/1995 Catalina Station T. B. Spahr 1,5 km MPC · JPL
69411 1995 UR8 21/10/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 1,9 km MPC · JPL
69412 1995 UJ37 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69413 1995 VA 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
69414 1995 VY11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69415 1995 WA13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
69416 1995 WX16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
69417 1995 WV35 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
69418 1995 WX42 25/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
69419 1995 XH3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
69420 1995 YA1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
69421 Keizosaji 1995 YT2 22/12/1995 Saji Saji Obs. 1,8 km MPC · JPL
69422 1995 YO7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
69423 Openuni 1996 AA2 15/01/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
69424 1996 AG6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
69425 1996 BC 16/01/1996 Stroncone A. Vagnozzi 3,5 km MPC · JPL
69426 1996 BW6 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
69427 1996 BJ10 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
69428 1996 EA3 09/03/1996 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
69429 1996 EB8 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
69430 1996 GA1 15/04/1996 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
69431 1996 GG8 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
69432 1996 HC18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
69433 1996 HY18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
69434 de Gerlache 1996 HC21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
69435 1996 HH21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
69436 1996 JT7 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
69437 1996 KW2 21/05/1996 Xinglong SCAP 21 km MPC · JPL
69438 1996 LU2 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
69439 1996 PX 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
69440 1996 PV2 14/08/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
69441 1996 PG8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
69442 1996 RA13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69443 1996 RB16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69444 1996 RN17 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69445 1996 RZ20 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
69446 1996 SL4 21/09/1996 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
69447 1996 SG8 21/09/1996 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
69448 1996 TQ 04/10/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
69449 1996 TD2 03/10/1996 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
69450 1996 TL3 04/10/1996 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
69451 1996 TD5 08/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
69452 1996 TL5 09/10/1996 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
69453 1996 TG11 11/10/1996 Kitami K. Endate 2,3 km MPC · JPL
69454 1996 TE28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
69455 1996 TB33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69456 1996 TO33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69457 1996 TP36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69458 1996 TQ54 05/10/1996 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
69459 1996 TX62 06/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
69460 Christibarnard 1996 UO1 17/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 2,1 km MPC · JPL
69461 1996 UA3 24/10/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,3 km MPC · JPL
69462 1996 UB4 29/10/1996 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
69463 1996 VZ1 01/11/1996 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
69464 1996 VV4 13/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
69465 1996 VR5 14/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
69466 1996 VZ5 15/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
69467 1996 VA14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
69468 1996 VO15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69469 Krumbenowe 1996 WR 16/11/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,4 km MPC · JPL
69470 1996 XH 01/12/1996 Oohira T. Urata 1,6 km MPC · JPL
69471 1996 XM1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
69472 1996 XN1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
69473 1996 XO1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
69474 1996 XA3 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
69475 1996 XE9 06/12/1996 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
69476 1996 XF10 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
69477 1996 XS13 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69478 1996 XO15 10/12/1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
69479 1996 XH16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
69480 1996 XL19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
69481 1996 XU19 11/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
69482 1996 XC26 08/12/1996 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL
69483 1996 XA31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
69484 1996 YR1 18/12/1996 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
69485 1997 AD 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
69486 1997 AM1 02/01/1997 Chichibu N. Satō 3,2 km MPC · JPL
69487 1997 AZ2 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
69488 1997 AV3 03/01/1997 Oohira T. Urata 4,4 km MPC · JPL
69489 1997 AB4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
69490 1997 AE5 03/01/1997 Chichibu N. Satō 3,7 km MPC · JPL
69491 1997 AZ5 02/01/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
69492 1997 AG7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
69493 1997 AO12 11/01/1997 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
69494 1997 AF15 13/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
69495 1997 AY17 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
69496 Zaoryuzan 1997 AE22 13/01/1997 Nanyo T. Okuni 1,9 km MPC · JPL
69497 1997 BK2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
69498 1997 CM1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
69499 1997 CV4 03/02/1997 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
69500 Ginobartali 1997 CB6 06/02/1997 Colleverde V. S. Casulli 1,4 km MPC · JPL