Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/70201–70300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70201 1999 RR23 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70202 1999 RR24 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70203 1999 RE25 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70204 1999 RD26 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70205 1999 RE26 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70206 1999 RT31 05/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
70207 Davidunlap 1999 RP33 04/09/1999 OCA-Anza M. Collins, M. White 2,4 km MPC · JPL
70208 1999 RX33 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70209 1999 RL34 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,7 km MPC · JPL
70210 Cesarelombardi 1999 RA37 11/09/1999 Bologna San Vittore Obs. 1,3 km MPC · JPL
70211 1999 RZ37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
70212 1999 RA38 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
70213 1999 RB40 12/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
70214 1999 RU40 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
70215 1999 RV40 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70216 1999 RH42 14/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 7,1 km MPC · JPL
70217 1999 RM42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
70218 1999 RY42 13/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
70219 1999 RB44 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
70220 1999 RF44 13/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
70221 1999 RZ44 11/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 3,3 km MPC · JPL
70222 1999 RN46 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70223 1999 RV47 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70224 1999 RZ49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70225 1999 RG50 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70226 1999 RN50 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70227 1999 RV50 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70228 1999 RY51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70229 1999 RO54 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70230 1999 RH56 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70231 1999 RP58 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70232 1999 RA60 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70233 1999 RG61 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70234 1999 RV61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70235 1999 RL62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70236 1999 RL67 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70237 1999 RO68 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70238 1999 RS69 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70239 1999 RA71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70240 1999 RP71 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70241 1999 RE73 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70242 1999 RN74 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70243 1999 RH75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70244 1999 RL75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70245 1999 RW81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70246 1999 RQ82 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70247 1999 RR82 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70248 1999 RS82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70249 1999 RJ83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70250 1999 RF84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70251 1999 RK84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70252 1999 RZ85 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70253 1999 RE86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70254 1999 RC88 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70255 1999 RN88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70256 1999 RX88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70257 1999 RG89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70258 1999 RL89 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70259 1999 RA90 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70260 1999 RO91 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70261 1999 RU91 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70262 1999 RP92 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70263 1999 RM93 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70264 1999 RP93 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70265 1999 RX94 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70266 1999 RU95 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70267 1999 RT96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70268 1999 RK97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70269 1999 RR97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70270 1999 RZ102 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70271 1999 RO105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70272 1999 RG107 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70273 1999 RF109 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70274 1999 RG109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70275 1999 RJ109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70276 1999 RT109 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70277 1999 RV109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70278 1999 RK110 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
70279 1999 RY110 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70280 1999 RA111 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
70281 1999 RB111 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70282 1999 RW111 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70283 1999 RK113 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70284 1999 RQ114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70285 1999 RZ116 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70286 1999 RA118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70287 1999 RH118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70288 1999 RS118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70289 1999 RW118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70290 1999 RZ118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70291 1999 RY120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70292 1999 RC123 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70293 1999 RK124 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70294 1999 RT125 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70295 1999 RM127 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70296 1999 RZ127 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70297 1999 RG129 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70298 1999 RJ129 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70299 1999 RM129 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70300 1999 RX130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL