Danh sách tiểu hành tinh/69201–69300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69201 1323 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
69202 2026 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
69203 2088 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
69204 2139 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
69205 2156 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
69206 2167 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
69207 3004 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
69208 3078 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
69209 3300 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
69210 3356 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
69211 4098 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
69212 4287 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
69213 4616 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
69214 5067 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
69215 5099 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
69216 1108 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
69217 2135 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
69218 2330 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
69219 2364 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
69220 3030 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
69221 3528 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
69222 4210 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
69223 4331 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
69224 4388 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
69225 5043 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
69226 5129 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
69227 5139 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
69228 Kamerunberg 5173 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
69229 5188 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
69230 Hermes 1937 UB 28/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 1,1 km MPC · JPL
69231 Alettajacobs 1972 FE 16/03/1972 Palomar T. Gehrels 3,8 km MPC · JPL
69232 1978 UJ4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,7 km MPC · JPL
69233 1978 UL6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 3,1 km MPC · JPL
69234 1978 VO2 01/11/1978 Caussols K. Tomita 7,5 km MPC · JPL
69235 1978 VS3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
69236 1978 VF5 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
69237 1978 VR6 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
69238 1978 VZ8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
69239 1978 XT 06/12/1978 Palomar E. Bowell, A. Warnock 1,6 km MPC · JPL
69240 1979 MZ1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
69241 1979 MX3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
69242 1979 MA7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
69243 1979 MU7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
69244 1979 MP8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
69245 Persiceto 1981 EO 01/03/1981 La Silla G. DeSanctis, H. Debehogne 7,9 km MPC · JPL
69246 1981 EZ4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
69247 1981 ED10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
69248 1981 EA19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
69249 1981 EH27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
69250 1981 EK32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
69251 1981 ER33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
69252 1981 EC35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
69253 1981 EX35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
69254 1981 EW37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
69255 1981 ER40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
69256 1981 EF46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
69257 1981 ER47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
69258 1981 UJ22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
69259 Savostyanov 1982 ST7 18/09/1982 Nauchnyj N. S. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
69260 Tonyjudt 1982 TJ 13/10/1982 Anderson Mesa E. Bowell 3,0 km MPC · JPL
69261 Philaret 1982 YM1 23/12/1982 Nauchnyj L. G. Karachkina 7,1 km MPC · JPL
69262 1986 PV6 12/08/1986 Nauchnyj L. V. Zhuravleva 2,5 km MPC · JPL
69263 Big Ben 1987 BB2 29/01/1987 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
69264 Nebra 1988 PE4 14/08/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
69265 1988 RF6 05/09/1988 La Silla H. Debehogne 1,6 km MPC · JPL
69266 1988 RJ6 06/09/1988 La Silla H. Debehogne 5,9 km MPC · JPL
69267 1988 RO6 07/09/1988 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
69268 1988 SD2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
69269 1988 VA1 03/11/1988 Brorfelde P. Jensen 4,3 km MPC · JPL
69270 1989 BB 29/01/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,0 km MPC · JPL
69271 1989 GK2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
69272 1989 SC2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
69273 1989 TN1 04/10/1989 Stakenbridge B. G. W. Manning 4,6 km MPC · JPL
69274 1989 UZ1 29/10/1989 Gekko Y. Oshima 2,5 km MPC · JPL
69275 Wiesenthal 1989 WD4 28/11/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,9 km MPC · JPL
69276 1989 YH8 31/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
69277 1990 EC1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
69278 1990 EK2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
69279 1990 ES2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
69280 1990 RB7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
69281 1990 SG6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
69282 1990 SV6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
69283 1990 ST7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
69284 1990 SB9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
69285 1990 ST14 25/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
69286 von Liebig 1990 TN9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,2 km MPC · JPL
69287 Günthereichhorn 1990 TW10 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 1,1 km MPC · JPL
69288 Berlioz 1990 TW11 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,3 km MPC · JPL
69289 1990 UU2 24/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69290 1990 UQ4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
69291 1990 WG1 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
69292 1990 WH2 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
69293 1991 GW10 10/04/1991 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
69294 1991 PU9 13/08/1991 Palomar E. F. Helin 16 km MPC · JPL
69295 Stecklum 1991 TO6 02/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 8,3 km MPC · JPL
69296 1992 BM4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
69297 1992 DT8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
69298 1992 DR9 29/02/1992 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
69299 1992 EW6 01/03/1992 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
69300 1992 EH7 01/03/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL