Danh sách tiểu hành tinh/69001–69100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69001 2002 TM173 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69002 2002 TX181 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69003 2002 TK196 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69004 2002 TL198 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
69005 2002 TZ207 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
69006 2002 TS212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
69007 2002 TN217 07/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
69008 2002 TV240 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
69009 2002 TJ250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
69010 2002 TD256 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69011 2002 TF259 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69012 2002 TC284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69013 2002 TP290 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69014 2002 UD1 24/10/2002 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
69015 2002 UE26 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69016 2002 UX32 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
69017 2002 UK49 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69018 2002 VH24 05/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 9,5 km MPC · JPL
69019 2002 VA35 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69020 2002 VU51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
69021 2002 VR53 06/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
69022 2002 VS62 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
69023 2002 VY63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
69024 2002 VH70 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
69025 2002 VS84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69026 2002 VL93 11/11/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 6,7 km MPC · JPL
69027 2002 VW95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
69028 2002 VG109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69029 2002 VT119 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69030 2002 WD9 24/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
69031 2002 WX16 28/11/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
69032 2002 WG17 28/11/2002 Haleakala NEAT 9,6 km MPC · JPL
69033 2002 XA2 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
69034 2002 XE15 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69035 2002 XR30 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69036 2002 XN31 06/12/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
69037 2002 XD43 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
69038 2002 XU44 07/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
69039 2002 XG47 08/12/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
69040 2002 XH47 08/12/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
69041 2002 XF49 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69042 2002 XY51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69043 2002 XJ55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
69044 2002 XP57 10/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
69045 2002 XN59 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69046 2002 XV61 10/12/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
69047 2002 XM68 12/12/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
69048 2002 XR70 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
69049 2002 XP76 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69050 2002 XE78 11/12/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
69051 2002 XT79 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69052 2002 XC82 11/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
69053 2002 YJ3 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
69054 2002 YP6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
69055 2002 YE7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
69056 2002 YE8 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
69057 2002 YA13 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69058 2002 YV14 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69059 2002 YL18 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69060 2002 YO20 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
69061 2002 YN28 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69062 2002 YF29 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69063 2002 YG32 30/12/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
69064 2003 AZ7 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
69065 2003 AY11 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69066 2003 AY28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69067 2003 AJ30 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69068 2003 AO32 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69069 2003 AR37 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69070 2003 AQ38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69071 2003 AR39 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69072 2003 AG41 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69073 2003 AB43 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69074 2003 AC43 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69075 2003 AZ52 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
69076 2003 AC53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69077 2003 AR53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
69078 2003 AO55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69079 2003 AS60 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
69080 2003 AA62 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69081 2003 AZ64 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69082 2003 AY75 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69083 2003 AX77 10/01/2003 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
69084 2003 BB 16/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
69085 2003 BE2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
69086 2003 BU6 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
69087 2003 BQ11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
69088 2003 BS17 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
69089 2003 BN18 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
69090 2003 BH20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
69091 2003 BE25 25/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
69092 2003 BQ25 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
69093 2003 BM48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
69094 2003 BA49 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
69095 2003 BE53 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69096 2003 BG54 27/01/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
69097 2003 BR54 27/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
69098 2003 BZ59 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69099 2003 BA63 28/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
69100 2003 BM68 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL