Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/68701–68800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68701 2002 CJ200 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68702 2002 CU215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68703 2002 CO219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68704 2002 CY219 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68705 2002 CM221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68706 2002 CX234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
68707 2002 CX235 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68708 2002 CC242 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68709 2002 CE244 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68710 2002 CN244 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68711 2002 CV244 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68712 2002 CO249 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68713 2002 CX253 04/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
68714 2002 CS259 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
68715 2002 CM272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
68716 2002 CX280 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
68717 2002 CO286 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68718 Safi 2002 DQ 17/02/2002 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
68719 Jangyeongsil 2002 DW 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon 4,2 km MPC · JPL
68720 2002 DB3 21/02/2002 Nashville R. Clingan 5,2 km MPC · JPL
68721 2002 DC6 16/02/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
68722 2002 DF6 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
68723 2002 DH10 20/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68724 2002 DH12 21/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
68725 2002 ED3 10/03/2002 Haleakala NEAT 18 km MPC · JPL
68726 2002 EZ5 12/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 7,7 km MPC · JPL
68727 2002 EH6 12/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68728 2002 EP6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
68729 2002 EG12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
68730 Straizys 2002 EA13 15/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,2 km MPC · JPL
68731 2002 ES16 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68732 2002 EF21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
68733 2002 EF25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68734 2002 EH26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
68735 2002 ET26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
68736 2002 EQ28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68737 2002 EU28 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68738 2002 EJ35 11/03/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
68739 2002 EK38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
68740 2002 EY38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
68741 2002 EM40 09/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68742 2002 EO41 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68743 2002 EY42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68744 2002 EV43 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68745 2002 EP45 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
68746 2002 EM46 11/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
68747 2002 EL49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
68748 2002 EE57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68749 2002 EJ63 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68750 2002 EM68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68751 2002 ES69 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68752 2002 EF70 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68753 2002 EY74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68754 2002 EM75 14/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
68755 2002 EN79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
68756 2002 EW83 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68757 2002 EH86 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68758 2002 EB87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68759 2002 EH87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68760 2002 EL87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68761 2002 ES89 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68762 2002 EE94 14/03/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68763 2002 ED96 15/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68764 2002 EY98 15/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68765 2002 EE99 15/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68766 2002 EN102 06/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
68767 2002 ES104 09/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
68768 2002 EC106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
68769 2002 ER110 09/03/2002 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
68770 2002 EJ131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
68771 2002 EW138 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
68772 2002 EB147 14/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
68773 2002 EB153 15/03/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
68774 2002 EG153 15/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68775 2002 EH154 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68776 2002 EZ154 11/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
68777 2002 FD1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68778 2002 FO2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
68779 Schöninger 2002 FA3 18/03/2002 Kleť KLENOT 3,5 km MPC · JPL
68780 2002 FQ3 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
68781 2002 FN7 28/03/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
68782 2002 FW7 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68783 2002 FZ9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68784 2002 FK10 17/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68785 2002 FS11 16/03/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
68786 2002 FA13 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68787 2002 FJ13 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68788 2002 FU13 16/03/2002 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
68789 2002 FD17 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
68790 2002 FL28 20/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
68791 2002 FR30 20/03/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
68792 2002 FY30 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68793 2002 GR4 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68794 2002 GZ6 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
68795 2002 GE9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
68796 2002 GF9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
68797 2002 GG10 04/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
68798 2002 GX15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68799 2002 GZ16 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68800 2002 GY18 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL