Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/69501–69600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69501 1997 CK11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
69502 1997 CK12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69503 1997 CF16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
69504 1997 CG20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
69505 1997 CX21 11/02/1997 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
69506 1997 CF26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
69507 1997 CQ27 04/02/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
69508 1997 ET2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
69509 1997 ES4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69510 1997 EN5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69511 1997 ER33 04/03/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69512 1997 EZ38 05/03/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69513 1997 EP39 05/03/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
69514 1997 EQ46 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
69515 1997 EM47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
69516 1997 FJ 21/03/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
69517 1997 FM3 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
69518 1997 FS4 28/03/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
69519 1997 GT1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69520 1997 GC2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
69521 1997 GY2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
69522 1997 GY6 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69523 1997 GH7 02/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69524 1997 GM7 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
69525 1997 GF9 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69526 1997 GN9 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69527 1997 GU10 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69528 1997 GV10 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69529 1997 GU12 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69530 1997 GN13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69531 1997 GV13 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69532 1997 GC17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69533 1997 GT17 03/04/1997 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
69534 1997 GG20 05/04/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69535 1997 GN23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69536 1997 GN24 07/04/1997 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
69537 1997 GZ32 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69538 1997 GH36 06/04/1997 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
69539 1997 GO40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
69540 1997 HA1 29/04/1997 Modra Modra Obs. 2,7 km MPC · JPL
69541 1997 HZ9 30/04/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69542 1997 HL10 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69543 1997 JZ2 04/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 3,7 km MPC · JPL
69544 1997 JV9 09/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 4,0 km MPC · JPL
69545 1997 JF10 11/05/1997 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
69546 1997 JO13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
69547 1997 KU1 27/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
69548 1997 LA3 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
69549 1997 LC4 09/06/1997 Rand G. R. Viscome 1,5 km MPC · JPL
69550 1997 LA6 13/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
69551 1997 MY2 28/06/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
69552 1997 MT4 28/06/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69553 1997 QS2 31/08/1997 Kleť Z. Moravec 7,7 km MPC · JPL
69554 1997 SZ4 25/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,0 km MPC · JPL
69555 1997 SQ9 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
69556 1997 SA31 27/09/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 9,4 km MPC · JPL
69557 1997 SY31 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
69558 1997 TA26 10/10/1997 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
69559 1997 UG5 27/10/1997 Prescott P. G. Comba 9,9 km MPC · JPL
69560 1997 UW14 31/10/1997 Ondřejov P. Pravec 7,9 km MPC · JPL
69561 1997 YD2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
69562 1997 YU6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 2,0 km MPC · JPL
69563 1997 YP10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
69564 1997 YA18 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69565 1998 AZ4 05/01/1998 Monte Viseggi L. Sannino, P. Pietrapriana 2,1 km MPC · JPL
69566 1998 BX 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
69567 1998 BC8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
69568 1998 BK12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69569 1998 BU12 23/01/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69570 1998 BT24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
69571 1998 BJ25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
69572 1998 BY25 29/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
69573 1998 BQ26 28/01/1998 Sormano P. Sicoli, A. Testa 1,7 km MPC · JPL
69574 1998 BR35 28/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69575 1998 BT36 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69576 1998 BQ46 28/01/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
69577 1998 CE5 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
69578 1998 DC 16/02/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
69579 1998 DQ1 20/02/1998 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
69580 1998 DR7 22/02/1998 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
69581 1998 DX8 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
69582 1998 DM10 23/02/1998 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
69583 1998 DP10 23/02/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
69584 1998 DZ10 17/02/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
69585 1998 DN35 27/02/1998 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 3,5 km MPC · JPL
69586 1998 DE36 25/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
69587 1998 EZ1 02/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
69588 1998 EF4 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
69589 1998 EM7 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
69590 1998 EL8 03/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
69591 1998 EV13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
69592 1998 EO14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
69593 1998 EN21 11/03/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
69594 Ulferika 1998 FF11 24/03/1998 Drebach G. Lehmann 1,7 km MPC · JPL
69595 1998 FK11 22/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
69596 1998 FT14 26/03/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
69597 1998 FQ15 28/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
69598 1998 FT18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69599 1998 FH19 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69600 1998 FC23 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL