Danh sách tiểu hành tinh/68501–68600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68501 2001 UE53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68502 2001 US66 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68503 2001 UC118 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68504 2001 UK119 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68505 2001 UM120 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68506 2001 UW121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68507 2001 US122 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
68508 2001 UZ134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68509 2001 UA135 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68510 2001 UX154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68511 2001 UH161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68512 2001 UV161 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68513 2001 UL167 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68514 2001 UV177 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68515 2001 UZ183 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68516 2001 UD188 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68517 2001 UC214 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
68518 2001 VM14 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68519 2001 VW15 06/11/2001 Palomar NEAT 28 km MPC · JPL
68520 2001 VT19 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68521 2001 VA25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68522 2001 VO28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68523 2001 VR28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68524 2001 VZ31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68525 2001 VE33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68526 2001 VC44 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68527 2001 VO59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68528 2001 VC60 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68529 2001 VP63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68530 2001 VQ69 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68531 2001 VQ91 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68532 2001 VU92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68533 2001 VT94 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68534 2001 VT95 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68535 2001 VP97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68536 2001 VU115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68537 2001 VC123 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
68538 2001 VN125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
68539 2001 WL2 17/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
68540 2001 WR9 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68541 2001 WE40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68542 2001 WE99 17/11/2001 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 2,0 km MPC · JPL
68543 2001 WQ101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
68544 2001 XO18 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
68545 2001 XQ23 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68546 2001 XF26 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68547 2001 XW29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68548 2001 XR31 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
68549 2001 XD52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68550 2001 XA54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68551 2001 XH57 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68552 2001 XQ64 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68553 2001 XF68 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68554 2001 XY81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68555 2001 XX84 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68556 2001 XW93 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68557 2001 XF109 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68558 2001 XX113 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
68559 2001 XT119 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
68560 2001 XB120 13/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68561 2001 XM156 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68562 2001 XE195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68563 2001 XO206 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68564 2001 XF213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68565 2001 XV239 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68566 2001 XT243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68567 2001 XB248 13/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
68568 2001 XV259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
68569 2001 YE3 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68570 2001 YQ4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 1,2 km MPC · JPL
68571 2001 YR10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68572 2001 YQ19 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68573 2001 YX24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68574 2001 YG27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68575 2001 YO43 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68576 2001 YC53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68577 2001 YM59 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68578 2001 YP75 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68579 2001 YB83 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68580 2001 YG91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
68581 2001 YG118 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68582 2001 YS118 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68583 2001 YD150 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68584 2002 AT3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
68585 2002 AY6 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,7 km MPC · JPL
68586 2002 AC8 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
68587 2002 AD10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
68588 2002 AF10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
68589 2002 AG10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
68590 2002 AZ17 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68591 2002 AO24 08/01/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
68592 2002 AS27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
68593 2002 AT28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
68594 2002 AJ37 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68595 2002 AN37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68596 2002 AW38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68597 2002 AX42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68598 2002 AY50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68599 2002 AU62 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68600 2002 AS64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL