Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/68401–68500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68401 2001 QX92 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68402 2001 QM98 19/08/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
68403 2001 QH105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68404 2001 QX108 19/08/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
68405 2001 QN125 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68406 2001 QU130 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68407 2001 QN131 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68408 2001 QH137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68409 2001 QS148 20/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
68410 Nichols 2001 QB154 16/08/2001 OCA-Anza M. Collins, M. White 2,3 km MPC · JPL
68411 2001 QE188 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
68412 2001 QL188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
68413 2001 QB196 22/08/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
68414 2001 QZ219 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68415 2001 QG220 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68416 2001 QQ220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
68417 2001 QD238 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68418 2001 QN244 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68419 2001 QE256 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68420 2001 QO258 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68421 2001 QY270 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68422 2001 QJ296 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68423 2001 QD315 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
68424 2001 QO327 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68425 2001 QS329 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
68426 2001 RE 02/09/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
68427 2001 RK6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
68428 2001 RA21 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68429 2001 RW24 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68430 2001 RB37 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68431 2001 RH48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68432 2001 RX57 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68433 2001 RN69 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68434 2001 RZ76 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68435 2001 RF81 14/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
68436 2001 RC85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
68437 2001 RQ87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
68438 2001 RJ99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68439 2001 RB104 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68440 2001 RN107 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68441 2001 RJ114 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68442 2001 RO132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68443 2001 RP133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68444 2001 RH142 11/09/2001 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
68445 2001 RF147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
68446 2001 RN148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
68447 2001 RP148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
68448 Sidneywolff 2001 SW4 18/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
68449 2001 SP20 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68450 2001 SN26 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68451 2001 SZ31 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68452 2001 SA36 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68453 2001 SK36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68454 2001 SS46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68455 2001 SH47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68456 2001 SJ57 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68457 2001 SC63 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68458 2001 SQ69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68459 2001 SY80 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68460 2001 SS104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68461 2001 SO107 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68462 2001 SW108 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68463 2001 SQ120 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68464 2001 SW128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68465 2001 SZ131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68466 2001 SC150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68467 2001 SW160 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68468 2001 SZ224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68469 2001 SC253 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68470 2001 SP266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
68471 2001 ST276 21/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
68472 2001 SL282 28/09/2001 Farpoint G. Hug 5,8 km MPC · JPL
68473 2001 SC289 23/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
68474 2001 SL328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
68475 2001 SD349 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68476 2001 TJ9 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68477 2001 TD10 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68478 2001 TR26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68479 2001 TX40 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68480 2001 TQ49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
68481 2001 TQ95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68482 2001 TA110 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68483 2001 TG129 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
68484 2001 TB141 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68485 2001 TD144 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
68486 2001 TM169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68487 2001 TM175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68488 2001 TK209 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
68489 2001 TS212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
68490 2001 TH239 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
68491 2001 UF4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
68492 2001 UH4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
68493 2001 US9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68494 2001 UT9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68495 2001 UF21 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68496 2001 UD33 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68497 2001 UZ33 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68498 2001 UV34 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68499 2001 UM36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68500 2001 UP45 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL