Danh sách tiểu hành tinh/69301–69400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69301 1992 ES8 02/03/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
69302 1992 EZ10 06/03/1992 La Silla UESAC 12 km MPC · JPL
69303 1992 EM13 02/03/1992 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
69304 1992 EA14 02/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
69305 1992 EJ14 02/03/1992 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
69306 1992 EN29 03/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
69307 1992 ON 28/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 1,7 km MPC · JPL
69308 1992 PK1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
69309 1992 PL1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
69310 1992 PQ1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
69311 Russ 1992 QC 21/08/1992 Siding Spring D. I. Steel 4,3 km MPC · JPL
69312 Rogerbacon 1992 SH17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,0 km MPC · JPL
69313 1992 SW18 22/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
69314 1992 SW21 22/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
69315 1992 UR2 20/10/1992 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
69316 1993 FP8 17/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
69317 1993 FB20 17/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
69318 1993 FQ20 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
69319 1993 FA29 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
69320 1993 FJ30 21/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
69321 1993 FH34 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
69322 1993 FX41 19/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
69323 1993 FZ41 19/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
69324 1993 FY46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
69325 1993 FP48 19/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
69326 1993 FU49 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
69327 1993 FJ60 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
69328 1993 FY80 18/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
69329 1993 GH1 15/04/1993 Palomar H. E. Holt 4,4 km MPC · JPL
69330 1993 HO2 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69331 1993 LE1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
69332 1993 LJ1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
69333 1993 OU8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
69334 1993 PT1 14/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
69335 1993 RT6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
69336 1993 SJ 16/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
69337 1993 SQ5 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
69338 1993 TM6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
69339 1993 TF11 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69340 1993 TA15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
69341 1993 TD18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
69342 1993 TT19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
69343 1993 TO29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
69344 1993 TH30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
69345 1993 TE31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
69346 1993 TV32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
69347 1993 TM41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
69348 1993 UH8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
69349 1993 VU 09/11/1993 Palomar E. F. Helin 2,2 km MPC · JPL
69350 1993 YP 17/12/1993 Siding Spring G. J. Garradd 2,5 km MPC · JPL
69351 1994 AE3 15/01/1994 Stroncone A. Vagnozzi 3,3 km MPC · JPL
69352 1994 AR5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
69353 1994 AE9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69354 1994 CZ2 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
69355 1994 CM12 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
69356 1994 CA17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
69357 1994 FU 21/03/1994 Siding Spring G. J. Garradd 5,0 km MPC · JPL
69358 1994 PC9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
69359 1994 PH10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
69360 1994 PJ12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
69361 1994 PA13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
69362 1994 PX13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
69363 1994 PK14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
69364 1994 PU30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
69365 1994 QF 26/08/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,1 km MPC · JPL
69366 1994 RF6 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
69367 1994 SD 30/09/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,5 km MPC · JPL
69368 1994 SE8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
69369 1994 SP9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
69370 1994 SF11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
69371 1994 TA1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,4 km MPC · JPL
69372 1994 UA6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
69373 1994 UL6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
69374 1994 UH7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
69375 1994 VG1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
69376 1994 WR1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
69377 1994 WJ3 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,9 km MPC · JPL
69378 1994 WA8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
69379 1994 WC13 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
69380 1994 YK2 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
69381 1995 BH 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
69382 1995 BQ8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
69383 1995 BK13 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
69384 1995 CQ3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
69385 1995 DH6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69386 1995 DL6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
69387 1995 DN7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
69388 1995 ER5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
69389 1995 FD4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
69390 1995 FH5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69391 1995 FF6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
69392 1995 FV7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69393 1995 FY7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69394 1995 FA8 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
69395 1995 FO12 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
69396 1995 FN17 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69397 1995 FO17 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69398 1995 FH19 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
69399 1995 GD4 04/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
69400 1995 OO2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL