Danh sách tiểu hành tinh/67701–67800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67701 2000 TP10 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67702 2000 TD14 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
67703 2000 TU15 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67704 2000 TS21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67705 2000 TY21 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67706 2000 TR26 02/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
67707 2000 TD28 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67708 2000 TO34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
67709 2000 TE40 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67710 2000 TO67 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67711 2000 UB 18/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
67712 Kimotsuki 2000 UG 21/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
67713 2000 UF1 22/10/2000 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
67714 2000 UC2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
67715 2000 UM3 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
67716 2000 UQ7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67717 2000 UA8 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67718 2000 UQ9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67719 2000 UY10 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67720 2000 UQ11 26/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
67721 2000 US14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67722 2000 UE15 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67723 2000 UQ15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
67724 2000 UP16 29/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
67725 2000 UU16 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67726 2000 UP17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67727 2000 UH23 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67728 2000 UN23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67729 2000 UQ23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67730 2000 UX23 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67731 2000 UJ25 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67732 2000 UA26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67733 2000 UC26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67734 2000 UE26 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67735 2000 UH26 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67736 2000 UD28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67737 2000 UN28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67738 2000 UB29 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
67739 2000 UV29 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67740 2000 UJ30 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
67741 2000 UZ33 30/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
67742 2000 UP34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67743 2000 UK35 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
67744 2000 UE38 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
67745 2000 UT39 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67746 2000 UG40 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67747 2000 UF43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67748 2000 UJ45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67749 2000 UZ46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67750 2000 UN47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67751 2000 UF48 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67752 2000 UK48 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67753 2000 UQ48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67754 2000 UF49 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67755 2000 US49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67756 2000 UP50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67757 2000 UA52 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67758 2000 UF55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67759 2000 UW55 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67760 2000 UY57 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67761 2000 UM60 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67762 2000 UA61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67763 2000 UU61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67764 2000 UH62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67765 2000 UM62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67766 2000 UH65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67767 2000 UC66 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67768 2000 UY66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67769 2000 UG67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67770 2000 UD72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67771 2000 UJ74 29/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
67772 2000 UZ77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67773 2000 UM79 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67774 2000 UO79 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67775 2000 US80 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67776 2000 UX80 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67777 2000 UH81 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67778 2000 UT81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67779 2000 UU81 24/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67780 2000 US84 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67781 2000 UC85 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67782 2000 UW85 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67783 2000 UJ89 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
67784 2000 UV89 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67785 2000 UM91 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67786 2000 UX94 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67787 2000 UD95 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67788 2000 UR95 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67789 2000 UD97 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67790 2000 UG100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67791 2000 UP100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67792 2000 UD102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67793 2000 UE102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67794 2000 UZ103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67795 2000 UC104 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67796 2000 UP104 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67797 2000 UT106 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67798 2000 UD109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67799 2000 UT109 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67800 2000 UZ109 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL