Danh sách tiểu hành tinh/67501–67600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67501 2000 RU43 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67502 2000 RE44 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67503 2000 RW44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67504 2000 RE45 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67505 2000 RK47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67506 2000 RL47 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67507 2000 RS49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67508 2000 RD50 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67509 2000 RU50 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67510 2000 RC53 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67511 2000 RR55 04/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
67512 2000 RL56 06/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
67513 2000 RA60 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
67514 2000 RS60 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
67515 2000 RN62 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
67516 2000 RM65 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
67517 2000 RQ65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67518 2000 RS65 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67519 2000 RN66 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67520 2000 RU66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67521 2000 RN71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67522 2000 RB79 09/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67523 2000 RV79 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
67524 2000 RC83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67525 2000 RW83 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67526 2000 RJ84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
67527 2000 RR84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
67528 2000 RC87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
67529 2000 RQ90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67530 2000 RS90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67531 2000 RV92 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67532 2000 RZ94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
67533 2000 RD95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
67534 2000 RL95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
67535 2000 RY100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
67536 2000 RX104 06/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
67537 2000 SL1 18/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67538 2000 SC4 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
67539 2000 SK4 22/09/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 1,4 km MPC · JPL
67540 2000 SX10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
67541 2000 SO17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67542 2000 SR20 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
67543 2000 SB32 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
67544 2000 SQ34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67545 2000 ST35 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67546 2000 SU38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67547 2000 SE43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
67548 2000 SL47 23/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
67549 2000 SL51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67550 2000 SG56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67551 2000 SF57 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67552 2000 SM63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67553 2000 SU64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67554 2000 ST67 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
67555 2000 SG69 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67556 2000 SO79 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67557 2000 SP82 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67558 2000 SP83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67559 2000 SV84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67560 2000 SC85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67561 2000 SE85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67562 2000 SY86 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67563 2000 SM87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67564 2000 SS87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67565 2000 SN88 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67566 2000 SQ94 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67567 2000 SV98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67568 2000 SL99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67569 2000 SN101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67570 2000 SB102 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67571 2000 SG102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67572 2000 SU106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67573 2000 SB111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67574 2000 SL111 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67575 2000 SY111 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
67576 2000 SA112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67577 2000 SB112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67578 2000 SO112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67579 2000 SZ112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67580 2000 SN117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67581 2000 SB119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67582 2000 SN119 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67583 2000 SZ120 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67584 2000 SB123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67585 2000 SP124 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67586 2000 SH125 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
67587 2000 SK125 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67588 2000 SS127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67589 2000 SL131 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67590 2000 SU135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67591 2000 SM136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67592 2000 SD138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67593 2000 SK138 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67594 2000 SC139 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67595 2000 SQ139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67596 2000 SV139 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67597 2000 SA141 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67598 2000 SG141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67599 2000 SA145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67600 2000 ST146 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL