Danh sách tiểu hành tinh/66701–66800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66701 1999 TN86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66702 1999 TJ88 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66703 1999 TL89 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66704 1999 TU91 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66705 1999 TM92 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66706 1999 TY92 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66707 1999 TG93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66708 1999 TY93 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66709 1999 TS95 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66710 1999 TT96 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66711 1999 TQ99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66712 1999 TS99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66713 1999 TZ99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66714 1999 TT100 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66715 1999 TA101 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
66716 1999 TB102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66717 1999 TK102 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66718 1999 TU104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66719 1999 TG105 03/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66720 1999 TH105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66721 1999 TX106 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66722 1999 TC107 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66723 1999 TE107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66724 1999 TN107 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66725 1999 TH109 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66726 1999 TG110 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66727 1999 TH110 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66728 1999 TN110 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66729 1999 TH111 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66730 1999 TM111 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66731 1999 TN111 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66732 1999 TW111 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66733 1999 TO113 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66734 1999 TX114 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66735 1999 TX115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66736 1999 TB118 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
66737 1999 TF119 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66738 1999 TJ120 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66739 1999 TC122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66740 1999 TE122 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66741 1999 TY122 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66742 1999 TP123 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66743 1999 TW124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66744 1999 TM128 05/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66745 1999 TO128 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66746 1999 TW136 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66747 1999 TO139 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66748 1999 TJ149 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66749 1999 TN151 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66750 1999 TZ155 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66751 1999 TP156 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66752 1999 TZ164 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66753 1999 TQ173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66754 1999 TZ173 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66755 1999 TT175 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66756 1999 TE177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66757 1999 TE184 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66758 1999 TP184 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66759 1999 TU185 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66760 1999 TV185 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66761 1999 TE187 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66762 1999 TU187 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
66763 1999 TZ189 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66764 1999 TD190 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66765 1999 TJ191 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
66766 1999 TF194 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66767 1999 TT194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66768 1999 TG200 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66769 1999 TJ200 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66770 1999 TH207 14/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
66771 1999 TM210 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66772 1999 TH217 15/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66773 1999 TT219 01/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
66774 1999 TD220 01/10/1999 Catalina CSS 9,5 km MPC · JPL
66775 1999 TS220 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
66776 1999 TA221 02/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66777 1999 TD221 02/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
66778 1999 TL221 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66779 1999 TS221 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66780 1999 TW223 03/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
66781 1999 TY223 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
66782 1999 TT225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
66783 1999 TE227 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66784 1999 TM228 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66785 1999 TN228 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66786 1999 TX228 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
66787 1999 TY228 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
66788 1999 TL230 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66789 1999 TS231 05/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66790 1999 TZ232 07/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
66791 1999 TH233 03/10/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
66792 1999 TM233 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66793 1999 TW236 03/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
66794 1999 TP237 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66795 1999 TP248 08/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
66796 1999 TD252 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66797 1999 TJ256 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66798 1999 TA265 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66799 1999 TT267 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66800 1999 TB270 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL