Danh sách tiểu hành tinh/67201–67300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67201 2000 CR103 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67202 2000 CJ108 05/02/2000 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
67203 2000 CQ124 03/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67204 2000 DJ4 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67205 2000 DB7 29/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 7,4 km MPC · JPL
67206 2000 DU15 27/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
67207 2000 DJ19 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67208 2000 DQ20 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67209 2000 DN26 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67210 2000 DF29 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67211 2000 DT33 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67212 2000 DY35 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67213 2000 DN36 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67214 2000 DC47 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
67215 2000 DL53 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67216 2000 DU56 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67217 2000 DL57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67218 2000 DF62 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67219 2000 DE64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67220 2000 DH67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
67221 2000 DP73 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67222 2000 DA75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67223 2000 DC81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67224 2000 DB95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67225 2000 DM101 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67226 2000 DB102 29/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
67227 2000 DV102 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67228 2000 DY107 28/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67229 2000 DX108 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
67230 2000 EB 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67231 2000 EH 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
67232 2000 EB3 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67233 2000 EP11 04/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67234 2000 ED12 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
67235 Fairbank 2000 EJ15 05/03/2000 Gnosca S. Sposetti 4,6 km MPC · JPL
67236 2000 EH19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67237 2000 EA24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
67238 2000 ER26 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
67239 2000 ER30 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67240 2000 EF39 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67241 2000 EZ44 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67242 2000 EG47 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
67243 2000 ED57 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67244 2000 EH58 08/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67245 2000 EP60 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67246 2000 ED70 10/03/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
67247 2000 EA82 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67248 2000 EY87 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
67249 2000 EJ96 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67250 2000 EH97 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
67251 2000 EB103 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67252 2000 ET104 14/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67253 2000 EA106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
67254 2000 EV108 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
67255 2000 ET109 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
67256 2000 EA113 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67257 2000 EY117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
67258 2000 EX119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
67259 2000 EA121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
67260 2000 EJ127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
67261 2000 EO127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
67262 2000 EU136 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67263 2000 ER150 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
67264 2000 EM153 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
67265 2000 EX158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67266 2000 EC163 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67267 2000 EE183 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67268 2000 EC184 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67269 2000 FF5 29/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
67270 2000 FJ12 28/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67271 2000 FW19 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67272 2000 FQ27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
67273 2000 FZ32 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
67274 2000 FA41 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
67275 2000 FU41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67276 2000 FJ42 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
67277 2000 FT43 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67278 2000 FF44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67279 2000 FD45 29/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
67280 2000 FL48 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67281 2000 FV60 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67282 2000 FR65 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
67283 2000 GN 02/04/2000 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
67284 2000 GD1 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67285 2000 GH2 05/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
67286 2000 GT7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67287 2000 GP23 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67288 2000 GN42 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67289 2000 GQ47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67290 2000 GD54 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67291 2000 GN65 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
67292 2000 GR65 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67293 2000 GE66 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67294 2000 GB74 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67295 2000 GK77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67296 2000 GA80 13/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67297 2000 GM89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67298 2000 GD91 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67299 2000 GS95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
67300 2000 GA99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL