Danh sách tiểu hành tinh/66201–66300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66201 1999 BC20 16/01/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66202 1999 BJ21 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66203 1999 BV24 18/01/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66204 1999 BA26 28/01/1999 Gekko T. Kagawa 2,4 km MPC · JPL
66205 1999 BJ27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
66206 1999 BQ31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66207 Carpi 1999 CB1 06/02/1999 Cavezzo Cavezzo Obs. 5,8 km MPC · JPL
66208 1999 CQ6 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66209 1999 CC14 12/02/1999 Uenohara N. Kawasato 2,8 km MPC · JPL
66210 1999 CR14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
66211 1999 CA22 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66212 1999 CS32 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66213 1999 CQ33 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66214 1999 CO36 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66215 1999 CP38 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66216 1999 CJ42 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66217 1999 CZ42 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66218 1999 CU43 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66219 1999 CR50 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66220 1999 CZ68 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66221 1999 CH73 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66222 1999 CV75 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66223 1999 CE77 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66224 1999 CG77 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66225 1999 CL79 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66226 1999 CS89 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66227 1999 CR109 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
66228 1999 CY109 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66229 1999 CH117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66230 1999 CV117 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66231 1999 CD125 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66232 1999 CL135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66233 1999 CC156 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
66234 1999 CZ157 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
66235 1999 ET 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
66236 1999 EP3 14/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
66237 1999 ET5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
66238 1999 FZ 17/03/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
66239 1999 FK2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
66240 1999 FJ9 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
66241 1999 FN17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
66242 1999 FY17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
66243 1999 FV28 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66244 1999 FW28 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66245 1999 FH29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66246 1999 FC30 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66247 1999 FN34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66248 1999 FC37 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66249 1999 FG48 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66250 1999 GZ 04/04/1999 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 5,5 km MPC · JPL
66251 1999 GJ2 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
66252 1999 GM2 06/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
66253 1999 GT3 09/04/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
66254 1999 GZ19 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66255 1999 GP31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66256 1999 GU33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66257 1999 GA34 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66258 1999 GQ34 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66259 1999 GP35 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66260 1999 GZ35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66261 1999 GM37 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66262 1999 GY49 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
66263 1999 GT58 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66264 1999 HR 18/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
66265 1999 HZ6 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
66266 1999 HQ9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66267 1999 JO1 08/05/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
66268 1999 JJ3 07/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
66269 1999 JN3 06/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66270 1999 JK4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66271 1999 JM6 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66272 1999 JW6 13/05/1999 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
66273 1999 JU7 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
66274 1999 JS8 14/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
66275 1999 JX8 15/05/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,3 km MPC · JPL
66276 1999 JG9 07/05/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
66277 1999 JY10 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66278 1999 JC11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
66279 1999 JK11 12/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
66280 1999 JF12 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66281 1999 JY12 14/05/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
66282 1999 JA13 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
66283 1999 JU13 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66284 1999 JU15 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66285 1999 JV15 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66286 1999 JF18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66287 1999 JT18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66288 1999 JE20 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66289 1999 JW22 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66290 1999 JX22 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66291 1999 JM23 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66292 1999 JP24 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66293 1999 JD25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66294 1999 JS27 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66295 1999 JC29 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66296 1999 JM29 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66297 1999 JF30 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66298 1999 JJ30 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66299 1999 JG32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66300 1999 JQ33 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL