Danh sách tiểu hành tinh/66601–66700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66601 1999 RH186 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66602 1999 RH187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66603 1999 RB190 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66604 1999 RB194 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66605 1999 RF194 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66606 1999 RK194 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66607 1999 RG195 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66608 1999 RW196 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66609 1999 RW198 10/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66610 1999 RX198 10/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66611 1999 RZ198 10/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66612 1999 RO199 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66613 1999 RR199 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66614 1999 RE200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66615 1999 RJ200 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
66616 1999 RY200 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66617 1999 RO201 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66618 1999 RT201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66619 1999 RE203 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66620 1999 RZ203 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66621 1999 RD204 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66622 1999 RJ204 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66623 1999 RL204 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66624 1999 RM204 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66625 1999 RE205 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66626 1999 RJ205 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66627 1999 RC208 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66628 1999 RF208 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66629 1999 RJ208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66630 1999 RS208 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66631 1999 RP209 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66632 1999 RT210 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66633 1999 RB212 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
66634 1999 RJ212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66635 1999 RR212 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66636 1999 RA213 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66637 1999 RC213 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66638 1999 RD218 04/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
66639 1999 RQ219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
66640 1999 RG220 04/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
66641 1999 RQ225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
66642 1999 RE226 04/09/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
66643 1999 RW229 08/09/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
66644 1999 RL231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
66645 1999 RN232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
66646 1999 RM237 08/09/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
66647 1999 RV237 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66648 1999 RZ245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
66649 1999 RE246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
66650 1999 RN246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
66651 1999 RQ252 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
66652 Borasisi 1999 RZ253 08/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt 293 km MPC · JPL
66653 1999 RS254 08/09/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
66654 1999 SF12 22/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66655 1999 SN13 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
66656 1999 SV17 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66657 1999 SM19 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66658 1999 ST26 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66659 1999 TJ1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
66660 1999 TH2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
66661 Wallin 1999 TK2 02/10/1999 Jornada D. S. Dixon 8,0 km MPC · JPL
66662 1999 TM4 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66663 1999 TV8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 7,5 km MPC · JPL
66664 1999 TB9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,0 km MPC · JPL
66665 1999 TC9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,0 km MPC · JPL
66666 1999 TL9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,2 km MPC · JPL
66667 Kambič 1999 TZ11 08/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
66668 1999 TN14 11/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,4 km MPC · JPL
66669 Aradac 1999 TE15 12/10/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 4,7 km MPC · JPL
66670 1999 TR15 12/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
66671 Sfasu 1999 TJ17 15/10/1999 Nacogdoches W. D. Bruton, M. L. Johnson 3,6 km MPC · JPL
66672 1999 TB18 10/10/1999 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
66673 1999 TC19 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
66674 1999 TO25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66675 1999 TF26 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66676 1999 TS27 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
66677 1999 TM28 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66678 1999 TR28 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66679 1999 TD29 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66680 1999 TG29 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
66681 1999 TN33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66682 1999 TR35 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66683 1999 TO36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
66684 1999 TY36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
66685 1999 TT37 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
66686 1999 TX37 01/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
66687 1999 TU45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
66688 1999 TJ52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
66689 1999 TU52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
66690 1999 TH63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
66691 1999 TE67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
66692 1999 TL69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
66693 1999 TB70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
66694 1999 TF72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
66695 1999 TZ72 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
66696 1999 TK75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
66697 1999 TX80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
66698 1999 TM82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
66699 1999 TB85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66700 1999 TC85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL