Danh sách tiểu hành tinh/65701–65800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65701 1992 BY1 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
65702 1992 EK4 01/03/1992 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
65703 1992 EY4 01/03/1992 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
65704 1992 ED16 01/03/1992 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
65705 1992 GH3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
65706 1992 NA 01/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
65707 1992 PY1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
65708 Ehrlich 1992 RB1 04/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,6 km MPC · JPL
65709 1992 RP1 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
65710 1992 RT1 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
65711 1992 RJ2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
65712 Schneidmüller 1992 SJ17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 9,6 km MPC · JPL
65713 1992 UQ1 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
65714 1992 VR 02/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,2 km MPC · JPL
65715 1992 WV1 16/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,6 km MPC · JPL
65716 Ohkinohama 1993 BZ2 25/01/1993 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
65717 1993 BX3 31/01/1993 Siding Spring R. H. McNaught 250 m MPC · JPL
65718 1993 FL 23/03/1993 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 1,5 km MPC · JPL
65719 1993 FY17 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
65720 1993 FN19 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
65721 1993 FV28 21/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
65722 1993 FY35 19/03/1993 La Silla UESAC 5,3 km MPC · JPL
65723 1993 FO45 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
65724 1993 FV46 19/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
65725 1993 FB52 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
65726 1993 FL60 19/03/1993 La Silla UESAC 6,7 km MPC · JPL
65727 1993 FY70 21/03/1993 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL
65728 1993 FD84 26/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
65729 1993 JQ 14/05/1993 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
65730 1993 LP1 14/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 5,0 km MPC · JPL
65731 1993 OH6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
65732 1993 OJ10 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
65733 1993 PC 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
65734 1993 PU4 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
65735 1993 QY3 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
65736 1993 QH7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
65737 1993 RE7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
65738 1993 RE9 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
65739 1993 SG13 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
65740 1993 TO10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
65741 1993 TB14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
65742 1993 TY18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
65743 1993 TY19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
65744 1993 TR23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
65745 1993 TT31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
65746 1993 TX34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
65747 1993 TE38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
65748 1993 TS38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
65749 1993 TT38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
65750 1993 UV2 20/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
65751 1994 BM2 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65752 1994 CY10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
65753 1994 CZ17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
65754 1994 CP18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
65755 1994 EW3 08/03/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
65756 1994 EO4 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
65757 1994 FV 21/03/1994 Siding Spring G. J. Garradd 2,0 km MPC · JPL
65758 1994 PG3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
65759 1994 PA4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
65760 1994 PD21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
65761 1994 RA 01/09/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,1 km MPC · JPL
65762 1994 RG 04/09/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,8 km MPC · JPL
65763 1994 RC10 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
65764 1994 TH15 13/10/1994 Kiyosato S. Otomo 6,4 km MPC · JPL
65765 1994 UR1 25/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
65766 1994 WG1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
65767 1995 BZ11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
65768 1995 DR6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
65769 Mahalia 1995 EN8 04/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 12 km MPC · JPL
65770 Leonardotestoni 1995 KF1 28/05/1995 Bologna San Vittore Obs. 3,3 km MPC · JPL
65771 1995 KQ3 25/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
65772 1995 MM1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
65773 1995 OQ2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
65774 1995 OW3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
65775 Reikotosa 1995 SO2 18/09/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 2,1 km MPC · JPL
65776 1995 SW3 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,4 km MPC · JPL
65777 1995 SW25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
65778 1995 SD33 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65779 1995 SV50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
65780 1995 TM1 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
65781 1995 TT1 14/10/1995 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
65782 1995 UG 16/10/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,5 km MPC · JPL
65783 1995 UK 17/10/1995 Yatsuka H. Abe 1,7 km MPC · JPL
65784 Naderayama 1995 UF4 20/10/1995 Nanyo T. Okuni 1,8 km MPC · JPL
65785 Carlafracci 1995 UC5 26/10/1995 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
65786 1995 UV8 28/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
65787 1995 UU14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65788 1995 UJ20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
65789 1995 UB24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
65790 1995 UT25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
65791 1995 UE45 28/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,9 km MPC · JPL
65792 1995 WJ1 18/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
65793 1995 WS3 21/11/1995 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
65794 1995 WG27 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
65795 1995 WQ27 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
65796 1995 XK1 15/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
65797 1995 YL 19/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
65798 1995 YR6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65799 1995 YB10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
65800 1995 YH25 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL