Danh sách tiểu hành tinh/65601–65700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65601 3159 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
65602 3192 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65603 3229 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
65604 3235 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65605 3245 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65606 3315 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
65607 3360 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
65608 3441 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65609 3445 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
65610 3470 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
65611 3498 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
65612 3564 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
65613 3923 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
65614 4096 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
65615 4163 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
65616 4165 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
65617 4172 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
65618 4217 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65619 4218 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65620 4238 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
65621 4247 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,3 km MPC · JPL
65622 4287 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65623 4297 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
65624 4347 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
65625 4377 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
65626 5052 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
65627 5090 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
65628 5098 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65629 5118 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65630 5134 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65631 5143 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
65632 5177 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
65633 5291 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 9,8 km MPC · JPL
65634 5644 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
65635 1977 EA8 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,9 km MPC · JPL
65636 1979 ME1 24/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
65637 Tsniimash 1979 VS2 14/11/1979 Nauchnyj L. V. Zhuravleva 2,3 km MPC · JPL
65638 1981 DN1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
65639 1981 DS2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
65640 1981 DY2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
65641 1981 DR3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
65642 1981 ES2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
65643 1981 EH12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
65644 1981 EO12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
65645 1981 EG13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
65646 1981 EE17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
65647 1981 EZ28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
65648 1981 ES32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
65649 1981 ES33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
65650 1981 EP35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
65651 1981 EV35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
65652 1981 ED41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
65653 1981 EP44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
65654 1981 ES47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
65655 1981 EV47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
65656 1981 RR1 01/09/1981 La Silla H. Debehogne 4,4 km MPC · JPL
65657 Hube 1982 QB4 16/08/1982 Siding Spring A. Lowe 7,0 km MPC · JPL
65658 Gurnikovskaya 1982 UA6 20/10/1982 Nauchnyj L. G. Karachkina 2,5 km MPC · JPL
65659 1983 XE 01/12/1983 Anderson Mesa E. Bowell 4,1 km MPC · JPL
65660 1985 PM1 14/08/1985 Caussols CERGA 6,5 km MPC · JPL
65661 1985 VB1 01/11/1985 La Silla R. M. West 9,2 km MPC · JPL
65662 1986 QD1 26/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
65663 1986 QC3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
65664 1986 RE5 04/09/1986 La Silla H. Debehogne 3,2 km MPC · JPL
65665 1986 RP5 09/09/1986 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
65666 1987 RU 12/09/1987 La Silla H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
65667 1987 SM5 30/09/1987 Brorfelde P. Jensen 9,4 km MPC · JPL
65668 1988 AX1 14/01/1988 Kleť A. Mrkos 6,6 km MPC · JPL
65669 1988 CJ4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
65670 1988 CS5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
65671 1988 DE3 22/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
65672 Merrick 1988 QD 16/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,9 km MPC · JPL
65673 1988 RH4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 5,7 km MPC · JPL
65674 1988 SM 29/09/1988 Siding Spring M. Hartley 850 m MPC · JPL
65675 Mohr-Gruber 1989 AG6 11/01/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,3 km MPC · JPL
65676 1989 CC3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
65677 1989 EB1 01/03/1989 Yorii M. Arai, H. Mori 16 km MPC · JPL
65678 1989 SU2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
65679 1989 UQ 26/10/1989 Caussols C. Pollas 920 m MPC · JPL
65680 1990 EH1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
65681 1990 EO1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
65682 1990 QU2 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
65683 1990 QW5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,9 km MPC · JPL
65684 1990 QY5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 5,9 km MPC · JPL
65685 Behring 1990 TY1 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,0 km MPC · JPL
65686 1990 TN8 14/10/1990 Kleť A. Mrkos 8,4 km MPC · JPL
65687 1990 VO1 12/11/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,8 km MPC · JPL
65688 1990 VD8 13/11/1990 Palomar C. S. Shoemaker 6,5 km MPC · JPL
65689 1990 WM4 16/11/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
65690 1991 DG 20/02/1991 Siding Spring R. H. McNaught 560 m MPC · JPL
65691 1991 PT10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 5,2 km MPC · JPL
65692 Trifu 1991 RH3 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,7 km MPC · JPL
65693 1991 RO11 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
65694 Franzrosenzweig 1991 RX40 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,8 km MPC · JPL
65695 1991 SC3 29/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
65696 Pierrehenry 1991 TP15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 5,1 km MPC · JPL
65697 Paulandrew 1991 TU15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
65698 Emmarochelle 1991 TP16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
65699 1991 VY5 02/11/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
65700 1991 VW6 09/11/1991 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL