Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/66401–66500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66401 1999 LJ11 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66402 1999 LY12 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66403 1999 LM13 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66404 1999 LK20 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66405 1999 LZ20 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66406 1999 LA22 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66407 1999 LQ28 14/06/1999 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
66408 1999 LA35 14/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66409 1999 MK1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
66410 1999 NS6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66411 1999 NB7 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66412 1999 NW7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66413 1999 NX7 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66414 1999 NC8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66415 1999 NG8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66416 1999 NR9 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66417 1999 NC10 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66418 1999 NN10 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
66419 1999 NR13 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66420 1999 NA15 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66421 1999 NQ19 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66422 1999 NN23 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66423 1999 NV26 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66424 1999 NA27 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66425 1999 NS32 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66426 1999 NW33 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66427 1999 NP34 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66428 1999 NB36 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66429 1999 NQ38 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66430 1999 NX41 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66431 1999 NX45 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66432 1999 NL46 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
66433 1999 NF49 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66434 1999 NX49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66435 1999 NT50 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66436 1999 NT52 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66437 1999 NK54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66438 1999 NN54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66439 1999 NG55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66440 1999 NF56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66441 1999 NX56 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66442 1999 NZ56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66443 1999 NW57 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66444 1999 NS59 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
66445 1999 NV59 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66446 1999 NF61 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66447 1999 NG65 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66448 1999 OY1 22/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66449 1999 OZ1 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66450 1999 OH2 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66451 1999 OS2 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66452 1999 OF4 21/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 185 km MPC · JPL
66453 1999 PC 03/08/1999 Prescott P. G. Comba 5,9 km MPC · JPL
66454 Terezabeatriz 1999 PM 03/08/1999 Wykrota C. Jacques, L. Duczmal 2,1 km MPC · JPL
66455 1999 PV2 07/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
66456 1999 PS5 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
66457 1999 PY7 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
66458 Romaplanetario 1999 QV1 22/08/1999 Ceccano G. Masi 3,0 km MPC · JPL
66459 1999 RD4 04/09/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
66460 1999 RX8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
66461 1999 RQ11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66462 1999 RS11 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66463 1999 RS12 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66464 1999 RS14 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66465 1999 RJ15 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66466 1999 RK16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66467 1999 RT16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66468 1999 RL17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66469 1999 RL18 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66470 1999 RP18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66471 1999 RV19 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66472 1999 RM24 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66473 1999 RZ24 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66474 1999 RC25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66475 1999 RH26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66476 1999 RM26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66477 1999 RW26 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66478 1999 RB27 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66479 Healy 1999 RQ33 04/09/1999 OCA-Anza M. Collins, M. White 5,6 km MPC · JPL
66480 1999 RW33 10/09/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 5,5 km MPC · JPL
66481 1999 RZ34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
66482 1999 RW37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
66483 1999 RZ38 13/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
66484 1999 RR39 07/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
66485 1999 RX41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
66486 1999 RF42 14/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
66487 1999 RL42 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,1 km MPC · JPL
66488 1999 RD44 15/09/1999 Calgary G. W. Billings 3,6 km MPC · JPL
66489 1999 RS44 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
66490 1999 RS49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66491 1999 RG54 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66492 1999 RZ54 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66493 1999 RV56 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66494 1999 RM57 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66495 1999 RD62 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66496 1999 RZ64 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66497 1999 RK66 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66498 1999 RR67 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66499 1999 RR71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66500 1999 RK73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL