Danh sách tiểu hành tinh/65401–65500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65401 2002 RX86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65402 2002 RU92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65403 2002 RO94 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
65404 2002 RX104 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65405 2002 RY105 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65406 2002 RS112 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65407 2002 RP120 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
65408 2002 RM136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
65409 2002 RM212 15/09/2002 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
65410 2002 ST16 27/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65411 2002 SH30 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
65412 2002 SS47 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65413 2002 TB28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65414 2002 TE30 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65415 2002 TW39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65416 2002 TK40 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65417 2002 TG44 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
65418 2002 TC47 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65419 2002 TB50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65420 2002 TF51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65421 2002 TG75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
65422 2002 TL79 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
65423 2002 TL89 03/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
65424 2002 TO111 03/10/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
65425 2002 TL129 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
65426 2002 TS135 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65427 2002 TU168 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65428 2002 TY176 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65429 2002 TV177 11/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
65430 2002 TK180 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65431 2002 TC198 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
65432 2002 TH209 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65433 2002 TX238 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65434 2002 TD243 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
65435 2002 TQ253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
65436 2002 TJ261 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65437 2002 TM275 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65438 2002 TA280 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
65439 2002 TV281 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65440 2002 TF285 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
65441 2002 TF291 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65442 2002 TV291 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65443 2002 TR300 15/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
65444 2002 UO29 31/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
65445 2002 UK39 31/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
65446 2002 VP25 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
65447 2002 VR34 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
65448 2002 VN35 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
65449 2002 VS37 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
65450 2002 VX52 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65451 2002 VL58 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
65452 2002 VZ65 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65453 2002 VJ68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
65454 2002 VD69 08/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
65455 2002 VC75 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65456 2002 VW76 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
65457 2002 VQ78 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65458 2002 VD102 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65459 2002 WV7 24/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
65460 2002 WU11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
65461 2002 WU12 28/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 6,5 km MPC · JPL
65462 2002 XB2 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65463 2002 XD2 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65464 2002 XN3 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
65465 2002 XQ20 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65466 2002 XR21 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65467 2002 XG26 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65468 2002 XV27 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
65469 2002 XJ29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
65470 2002 XC47 08/12/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
65471 2002 YT5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
65472 2002 YJ7 30/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65473 2002 YT23 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65474 2003 AZ5 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
65475 2003 AB16 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65476 2003 AU29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65477 2003 AX37 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65478 2003 AW53 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65479 2003 AP75 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65480 2003 BP12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
65481 2003 BW36 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
65482 2003 BH63 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65483 2003 BD84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65484 2003 BL90 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65485 2003 CK9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65486 2003 CJ19 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65487 Divinacommedia 2003 CD20 09/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 3,0 km MPC · JPL
65488 2003 DT8 22/02/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65489 Ceto 2003 FX128 22/03/2003 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 186 km MPC · JPL
65490 2062 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
65491 2084 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65492 2104 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
65493 2119 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65494 2123 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
65495 2200 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65496 2211 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
65497 2606 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
65498 2647 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65499 2650 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
65500 2759 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL