Danh sách tiểu hành tinh/66101–66200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66101 1998 SK22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 7,5 km MPC · JPL
66102 1998 SR22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,4 km MPC · JPL
66103 1998 SJ24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
66104 1998 SB25 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
66105 1998 SW25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
66106 1998 SJ26 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
66107 1998 SM27 24/09/1998 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
66108 1998 SX34 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66109 1998 SB35 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66110 1998 SQ37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
66111 1998 SY39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
66112 1998 SP45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
66113 1998 SG55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
66114 1998 SG68 19/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
66115 1998 ST68 19/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
66116 1998 SU68 19/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
66117 1998 SV69 21/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66118 1998 SL71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
66119 1998 SE72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
66120 1998 SF74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
66121 1998 SF81 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66122 1998 SC87 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66123 1998 SD87 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66124 1998 SC111 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66125 1998 SA112 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
66126 1998 SX112 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66127 1998 SQ114 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66128 1998 SV114 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
66129 1998 SA117 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66130 1998 SM117 26/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66131 1998 SA123 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66132 1998 SP126 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66133 1998 SR127 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66134 1998 SV127 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66135 1998 SX131 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66136 1998 SN133 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66137 1998 SR136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66138 1998 SE137 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
66139 1998 SH138 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66140 1998 SQ139 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66141 1998 SG142 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66142 1998 SN145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
66143 1998 SE161 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66144 1998 SJ171 18/09/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
66145 1998 TM 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
66146 1998 TU3 13/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66147 1998 TC10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
66148 1998 TD11 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
66149 1998 TS33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
66150 1998 UF 17/10/1998 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
66151 Josefhanuš 1998 UL 16/10/1998 Ondřejov P. Pravec 6,2 km MPC · JPL
66152 1998 UU 16/10/1998 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
66153 1998 UV 16/10/1998 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
66154 1998 UK19 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
66155 1998 UR24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
66156 1998 UV25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
66157 1998 UJ26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
66158 1998 UJ27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
66159 1998 UN36 28/10/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
66160 1998 UC38 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66161 1998 UG40 28/10/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66162 1998 UG49 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
66163 1998 VB 07/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
66164 1998 VC8 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66165 1998 VF10 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66166 1998 VL25 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66167 1998 VG28 10/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
66168 1998 VK28 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66169 1998 VO29 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66170 1998 VJ30 10/11/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
66171 1998 VW36 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66172 1998 VX45 14/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
66173 1998 VE50 11/11/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66174 1998 VZ52 14/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
66175 1998 WD4 20/11/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,4 km MPC · JPL
66176 1998 WR4 18/11/1998 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
66177 1998 WE5 21/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,1 km MPC · JPL
66178 1998 WL13 21/11/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
66179 1998 WB14 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66180 1998 WD14 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66181 1998 WL17 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66182 1998 WC23 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66183 1998 WJ33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
66184 1998 XW2 09/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66185 1998 XM47 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
66186 1998 XS49 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66187 1998 XS73 14/12/1998 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
66188 1998 XK79 15/12/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66189 1998 XA97 12/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,7 km MPC · JPL
66190 1998 YX5 22/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
66191 1998 YS6 19/12/1998 Uenohara N. Kawasato 11 km MPC · JPL
66192 1998 YW10 18/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
66193 1999 AF22 13/01/1999 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
66194 1999 AT23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
66195 1999 AN25 14/01/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66196 1999 AE34 13/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
66197 1999 BO6 20/01/1999 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
66198 1999 BH11 20/01/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
66199 1999 BF13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
66200 1999 BT13 20/01/1999 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL